top of page

Επιστολή 72 Ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν για τον τομέα του οίνουΜαζί με αλλους 71 συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνυπογράψαμε την παρακάτω επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα ζητήματα του τομέα του οίνου.


Είναι επείγουσα ανάγκη, πλέον, η θέσπιση έκτακτων μέτρων, στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κρίση στον αμπελοοινικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντισταθμιστικό ταμείο, σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των καλλιεργητών.


Τα μέτρα στήριξης είναι επίσης θεμελιώδη για την οικονομική ανάκαμψη του τομέα και θα πρέπει να εφαρμοστούν εγκαίρως, ώστε να επιτρέψει στον κλάδο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας μετά τις κρίσεις.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει την παράταση όλων των προθεσμιών που ισχύουν για τις δεσμεύσεις όλων των παραγωγών στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και να θεωρήσει το Covid-19 ως ανωτέρα βία προκειμένου να εξαλειφθούν οι κυρώσεις.


Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή:


Ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, ο τομέας του οίνου διέρχεται μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Όπως συμβαίνει και σε άλλους γεωργικούς τομείς, οι οινοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση των πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η έλλειψη εργατών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή στην προμήθεια υλικών, τους έχουν θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε πτώχευση.

Μεγάλο πρόβλημα για τον αμπελοοινικό τομέα αποτελεί το γεγονός πως οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν κλειστές αυτή την εποχή, ενώ βάλλεται σφοδρά και η βιομηχανία του τουρισμού. Ως εκ τούτου, ένα ποσοστό (μεγαλύτερο του 70%) των επιχειρήσεων οινοποίησης, αδυνατούν να διατηρήσουν τον όγκο εξαγωγών τους. Την ίδια στιγμή πολλές είναι οι αγροτικές περιοχές, όπου η αμπελουργία και η οινοποιία συμβάλλουν καθοριστικά στην εργασία, χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές.

Είναι επείγουσα ανάγκη, πλέον, η θέσπιση έκτακτων μέτρων, στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κρίση στον αμπελοοινικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντισταθμιστικό ταμείο, σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των καλλιεργητών.

Προτείνονται τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μπορεί ο τομέας, σε εθελοντική βάση, να αποστάξει οίνο με σκοπό την παραγωγή απολυμαντικών με βάση το αλκοόλ, προκειμένου να εξισορροπηθεί η αγορά της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, ο αμπελοοινικός τομέας θα συμμετέχει στα προστατευτικά υγειονομικά μέτρα που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Τα μέτρα στήριξης του τομέα, όπως η πράσινη συγκομιδή, η ιδιωτική αποθεματοποίηση, η αναδιάρθρωση αμπελώνων και η ενίσχυση των δράσεων προώθησης είναι επίσης θεμελιώδη για την οικονομική ανάκαμψη του τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα νομοθετικό πλαίσιο για να καταστήσει τις εκστρατείες προώθησης πιο ευέλικτες μετά τα αντίμετρα των ΗΠΑ. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε φορείς που δεν μπορούν να συνεχίσουν τις τρέχουσες ενέργειες προώθησης λόγω της κρίσης Covid-19. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν εγκαίρως, ώστε να επιτρέψει στον κλάδο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας μετά τις κρίσεις.

Οι προσωρινές νομικές προσαρμογές των ελέγχων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την επιτάχυνση των πληρωμών στους αγρότες είναι ευπρόσδεκτες. Τα, κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στο επόμενο οικονομικό έτος τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια στο πλαίσιο των τρεχόντων εθνικών προγραμμάτων στήριξης του τομέα και να έχουν τη μέγιστη ευελιξία στη διαχείριση του συνόλου των παρεμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει την παράταση όλων των προθεσμιών που ισχύουν για τις δεσμεύσεις όλων των παραγωγών στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και να θεωρήσει το Covid-19 ως ανωτέρα βία προκειμένου να εξαλειφθούν οι κυρώσεις. Τέλος, θα ήταν αναγκαία η επέκταση της διάρκειας των αδειών φύτευσης, η παράταση της αναφύτευσης και η ευελιξία στις απαιτήσεις επισήμανσης.


Την επιστολή συνυπογράφουν:

Irène Tolleret

Juan Ignacio Zoido Pina Picierno Jérémy Decerle Anne Sander Adrián Vázquez Lázara Norbert Lins Clara Aguilera Nathalie Loiseau Christophe Hansen Monica Semedo Karlo Ressler Sandro Gozi Adriana Maldonado Lopez Anna-Misel asimakopoulou Carlos Zorrinho Alessandra Moretti Alvaro Amaro Izaskun Bilbao Barandica Isabel García Muñoz Pietro Fiocchi Jordi Cañas Herbert Dorfmann Konstantinos Arvanitis Eric Andrieu Atila Ara-Kovacs Manuel Pizarro Charles Goerens Alviina Alamtesa Christophe Grudler Paolo de Castro Tudor Ciuhodaru Pablo Arias Echeverría Isabel Benjumea Rosa Estaràs Ferragut Hermann Tertsch Manuel Bompard Sylvie Brunet Annie Schreijer-Pierik Petros Kokkalis Stephan Bijoux Laurence Farreng Valérie Hayer Gabriel Mato Salvatore de Meo Dolors Montserrat Marlene Mortler Mazaly Aguilar Simone Schmiedtbauer Dino Giarrusso Isabel Carvalhais Marie-Pierre Vedrenne Tonino Picula Enikő Győri Nathalie Colin-Oesterlé María Eugenia Rodríguez Palop Clare Daly Mick Wallace César Luena Ivo Hristov Stéphanie Yon-Courtin Fabienne Keller Leopoldo López Gil Francisco José Millán Mon Maria Spyraki Jan-Christoph Oetjen Nicola Danti Cristina Maestre Tiziana Beghin Dominique Riquet Daniel Buda Sandra Pereira

Bình luận


bottom of page