top of page

"Καλύτερα τρόφιμα, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα"

Με τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις το τελευταίο διήμερο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Κόκκαλης, έθεσε τα κατεπείγοντα ζητήματα των αλλαγών στην παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση των τροφίμων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της στρατηγικής ‘από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’.Οι τοποθετήσεις έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης με την υπουργό Γεωργίας της Πορτογαλίας, Maria do Ceu με την ευκαιρία της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Πορτογαλία, της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Γεωργίας για τη στρατηγική ‘από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’, αλλά και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας.

Κοινό σημείο των παρεμβάσεων ήταν η αναγκαιότητα υιοθέτησης των στρατηγικών βιοποικιλότητας και ‘από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’, η συμβατότητά τους με την αναθεώρηση της ΚΑΠ, η υποστήριξη που πρέπει να δοθεί στους αγρότες και στους υπόλοιπους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας σε αυτή τη μετάβαση με νέες ευκαιρίες για όλους και καλύτερης ποιότητας τρόφιμα σε έναν ενημερωμένο καταναλωτή.

Ακολουθούν σημεία της τριπλής παρέμβασης του ευρωβουλευτή:

«Χαιρετίζω το σύνθημα της Πορτογαλικής Προεδρίας ‘Ώρα για δράση: για μία δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Είναι απαραίτητο η Κοινή Αγροτική Πολιτική να ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις και τις προτεραιότητες μας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Η νέα ΚΑΠ, όπως τελικά ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν προωθεί αυτό τον αυτονόητο στόχο, αλλά έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ΕΠΣ), αφού δεν είναι βιώσιμη και εμμένει σε ένα εντατικό μοντέλο παραγωγής.

Η ΕΠΣ παραμένει η μόνη μας ευκαιρία για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Πηγή ελπίδας, οι κοινές εργασίες μεταξύ των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, όπως και η δυνατότητα των Κρατών-Μελών να εντάξουν στις εθνικές τους στρατηγικές τους στόχους για τη βιοποικιλότητα και την αλλαγή του μοντέλου διατροφής.

Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε τη νέα ΚΑΠ σύμφωνα με την ΕΠΣ, θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες για το σύνολο των εμπλεκομένων στην παραγωγή τροφίμων, θα αναζωογονηθεί η ύπαιθρος με νέες τεχνολογίες και νέους γεωργούς, ενώ οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας τρόφιμα, σε λογικές τιμές, με χαμηλότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα λιγότερες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Κλειδί σε μία τέτοια εξέλιξη, η διαρκής ενημέρωση των εμπλεκομένων και η διαβούλευση - η ανοιχτή γραμμή, ούτως ώστε να ακούγονται οι ανησυχίες όλων και να λαμβάνονται υπόψη στους σχεδιασμούς. Μόνο έτσι θα πείσουμε για τις ευκαιρίες της Πράσινης Μετάβασης, άροντας τη σημερινή δυσπιστία, αν όχι καχυποψία.

Η στρατηγική ‘από το αγρόκτημα στο πιάτο’ επαναπροσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία μεγάλη τομή στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο να κάνουμε το σύστημα τροφίμων πιο ασφαλές, υγιεινό, ανθεκτικό και βιώσιμο, σύμφωνα με την ΕΠΣ.

Για να πετύχουμε, θα πρέπει στους σχεδιασμούς μας να συμπεριληφθεί και η αλιεία που μέχρι σήμερα ήταν εκτός. Το πρώτο βήμα θα ήταν η τήρηση περιβαλλοντικών όρων στην αλιεία, προστατεύοντας όσα είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, διασφαλίζοντας μία βιώσιμη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Ένα δεύτερο βήμα, αφορά την αναθεώρηση του Συστήματος Ελέγχου της Αλιείας και των κανόνων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κανονισμός 1379/2013) προκειμένου να υπάρχει ανιχνευσιμότητα στη διατροφική αλυσίδα, βελτιώνοντας έτσι το τελικό προϊόν για τον καταναλωτή που θα μπορεί να κάνει μία ενημερωμένη επιλογή.

Ήρθε η ώρα για δράση.

Ήρθε η ώρα να παρέχουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους αναγκαίους πόρους, προκειμένου να γίνουν οι φιλοδοξίες μας πράξη.

Ήρθε η ώρα να γίνει η Πράσινη Μετάβαση πραγματικότητα».

Τα βίντεο των παρεμβάσεων εδώ.

Comentarios


bottom of page