top of page

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΗ Έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία αποτελεί την επισφράγιση μίας μακράς πορείας για να αποτελέσουν οι ΣΒΑ και η πορεία υλοποίησης τους τον πυρήνα των αποφάσεων της ΕΕ, με συνέπεια και μεθοδολογία.


Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων διαρκείας, η Έκθεση στην οποία ήμουν εισηγητής, αναδεικνύει τους ΣΒΑ σε μία μια ανεκτίμητη παγκόσμια γλώσσα παγκόσμιας αλληλεγγύης. Και το κάνει σε ένα συμφωνημένο και καθολικά εφαρμόσιμο, διαφανές και τεκμηριωμένο πλαίσιο πολιτικής για έναν κόσμο που διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία όλων εντός των πλανητικών ορίων.


Η Έκθεση ψηφίστηκε έγκαιρα, ούτως ώστε να αποτελέσει την ευρωπαϊκή πυξίδα στην Σύνοδο Κορυφής για τους Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, στην κατεύθυνση ενός κατεπείγοντος μετασχηματισμού με στόχο την κοινωνική, την οικονομική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.


Η Έκθεση περιελάβανε, τόσο θεμελιώδεις αξίες, όπως το δικαίωμα στην πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό με όρους δημόσιου αγαθού, όσο και διεθνοποιημένα αιτήματα για την αναμόρφωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζα ώστε τα επιχειρησιακά τους μοντέλα να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα από την προώθηση της πράσινης μετάβασης.


Οι Παγκόσμιοι Στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τους φέρουμε πιο κοντά στους ανθρώπους. Αυτή είναι η ίδια η ουσία της δέσμευσης πως ‘δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω’ που βρίσκεται στο επίκεντρο των Στόχων και φυσικά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον μόνιμο δομημένο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών για Τοπικές και Περιφερειακές Εθελοντικές Ανασκοπήσεις.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή της Έκθεσης και πρώην επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Udo Bullmann, καθώς και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και ευρωβουλευτές που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν εποικοδομητικά στην προώθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ.


Η προθεσμία του 2030 πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή παραδείγματος από το τρέχον οικονομικό μοντέλο και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε που διαιωνίζουν τις ανισότητες, την άνιση κατανομή του πλούτου και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη.


Είμαι πεπεισμένος ότι οι SDG δείχνουν τον δρόμο.


Σημεία της ομιλίας μου:


Αγαπητέ Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι,


Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε αυτό που ξεκίνησε ως διάλογος μεταξύ μιας μικρής ομάδας ευρωβουλευτών, της Συμμαχίας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με επικεφαλής τον Barry Andrews, να έχει εξελιχθεί σε μια συλλογική, διακομματική προσπάθεια να τοποθετηθούν οι ΣΒΑ στην καρδιά του θεσμικού πλαισίου και των πολιτικών μας, και να συζητούνται σήμερα στην Ολομέλεια την Ετήσια Έκθεση για την κατάσταση υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ε.Ε.


Αυτή η συζήτηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη.


Το κατεστραμμένο γεωπολιτικό τοπίο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η δίδυμη κρίση του κλίματος και της βιοποικιλότητας, η πανδημία του κορωνοϊού, τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα χρέους και κόστους ζωής, αλλά και οι συνακόλουθες άγρια διευρυνόμενες ανισότητες καταδεικνύουν ότι το business as usual προσφέρει ευθραυστότητα και ανασφάλεια αντί για ανθεκτικότητα και πρόοδο.


Σε αυτό το πλαίσιο, στην εποχή των διαρκών και πολλαπλών κρίσεων, οι Παγκόσμιοι Στόχοι γίνονται μια κοινή και ως τέτοια ανεκτίμητη γλώσσα διεθνούς αλληλεγγύης.


Οι ΣΒΑ αντιπροσωπεύουν το μόνο καθολικά συμφωνημένο και καθολικά εφαρμόσιμο, διαφανές και τεκμηριωμένο πλαίσιο πολιτικής για έναν κόσμο που διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία όλων εντός των πλανητικών ορίων.


Είμαστε πλέον λιγότερο από επτά χρόνια μακριά από τον στόχο. Αυτόν τον Σεπτέμβριο, η Σύνοδος Κορυφής για τους Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για να χτίσουμε την απαραίτητη δυναμική για την υλοποίηση ενός κατεπείγοντος μετασχηματισμού που απαιτείται για να τεθούν σταθερά οι κοινωνίες μας στο δρόμο της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας.


Αν αποτύχουμε οι πιο ευάλωτοι που θα είναι εκείνοι που θα σηκώσουν πρώτοι το πιο βαρύ φορτίο, αλλά μην κάνετε λάθος να νομίσετε πως στο κοινό μας σπίτι, μπορεί να είναι κάποιος ασφαλής αν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς.


Με την πολυμέρεια υπό απειλή, η ηγεσία της ΕΕ είναι κρίσιμη και πρέπει να αποδειχθεί αξιόπιστη, αποτελώντας το παράδειγμα.


Πρέπει να ενσωματώσουμε τους ΣΒΑ σε όλους τους τομείς της πολιτικής, να διασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών και να ενισχύσουμε τις δομές διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για μια νέα συνολική στρατηγική υλοποίησης με μετρήσιμες και χρονικές δεσμεύσεις, με μια αλυσίδα λογοδοσίας και έναν οδικό χάρτη συγκεκριμένων ενεργειών.

Η ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προς μια ενδελεχή αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ που θα παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία και τα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική συνοχή. Σε ένα ιδανικό σενάριο, θα έχουμε ένα Σύμφωνο Ανθεκτικότητας αντί για το Σύμφωνο Σταθερότητας που πέρα από το ΑΕΠ και θα μπορούσε να διασφαλίσει τόσο την τήρηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου όσο και τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.


Οι Παγκόσμιοι Στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τους φέρουμε πιο κοντά στους ανθρώπους. Αυτή είναι η ίδια η ουσία της δέσμευσης πως ‘δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω’ που βρίσκεται στο επίκεντρο των Στόχων και φυσικά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον μόνιμο δομημένο διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών για Τοπικές και Περιφερειακές Εθελοντικές Ανασκοπήσεις.


Για να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τους ΣΒΑ, είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το αυξανόμενο χρηματοδοτικό κενό τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας σχετικά με τη δράση για το κλίμα και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά χρειαζόμαστε επίσης ένα ειδικό χρηματοδοτικό σχέδιο και μεθοδολογία της ΕΕ για την παρακολούθηση και την αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού της ΕΕ στους Στόχους.


Τέλος, η ΕΕ πρέπει να πιέσει προορατικά για μια συνολική αναθεώρηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής προς την πλήρη ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους και τη Συμφωνία του Παρισιού και πιο συγκεκριμένα με το προτεινόμενο δημοσιονομικό κίνητρο του ΣΒΑ του ΟΗΕ.


Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητέ Επίτροπε,


Η προθεσμία του 2030 πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή παραδείγματος από το τρέχον οικονομικό μοντέλο και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε που διαιωνίζουν τις ανισότητες, την άνιση κατανομή του πλούτου και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη.


Είμαι πεπεισμένος ότι οι SDG δείχνουν τον δρόμο.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου συνάδελφο και συνεισηγητή, Udo Bullmann, καθώς και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και συναδέλφους που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν εποικοδομητικά στην προώθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ.


Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ο φάρος της ελπίδας και να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών υλοποίησης του ΣΒΑ.


Καθώς βρισκόμαστε τώρα ένα χρόνο μακριά από τις ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη Επιτροπή θα παράσχει ισχυρές εγγυήσεις για τη δέσμευση που θα επιτύχει τους στόχους και τους στόχους της Ατζέντα 2030. Και η υποστήριξή μας, η υποστήριξη του επόμενου Κοινοβουλίου, πρέπει υπόκειται σε αυτό.

Comentários


bottom of page