top of page

2.1.8. Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

2.1.8.1 Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες απαιτεί περισσότερη δράση για την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και μέτρα για τον καθαρισμό και την αποκατάστασή του. Για την προστασία των πολιτών και των οικοσυστημάτων της Ευρώπης, η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα, να αναφέρει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των καταναλωτικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν συστηματικότερα όλες τις πολιτικές και ρυθμίσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των αλληλένδετων προκλήσεων, η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2021 ένα σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.


2.1.8.2 Πρέπει να αποκατασταθούν οι φυσικές λειτουργίες των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε λίμνες, ποταμούς, υγρότοπους και εκβολές ποταμών, καθώς και για την πρόληψη και τον περιορισμό των καταστροφών από πλημμύρες. Η εφαρμογή της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα μειώσει τη ρύπανση από τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τις αστικές απορροές και από νέες ή ιδιαίτερα επιβλαβείς πηγές ρύπανσης, όπως είναι τα μικροπλαστικά και οι χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι συνδυασμένες επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών ρύπων.

 

 

Σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για το νερό, τον αέρα και το έδαφος​


2.1.8.3 Η Επιτροπή θα βασιστεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Θα προτείνει επίσης την ενίσχυση των διατάξεων για την παρακολούθηση (Μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων ευκαιριών παρακολούθησης που παρέχει η ψηφιοποίηση.), την κατάρτιση μοντέλων και την εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές αρχές να επιτύχουν καθαρότερο αέρα. Η Επιτροπή θα προτείνει ιδίως την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα για την καλύτερη εναρμόνισή τους με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

 

Αντιμετώπιση ρύπανσης από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις


2.1.8.4 Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θα εξετάσει το τομεακό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας και τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί πλήρως συμβατό με τις πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων.

 

 

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα


2.1.8.5 Για να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια στρατηγική για τις χημικές ουσίες, με στόχο τη βιωσιμότητα. Η εν λόγω στρατηγική θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτομία για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού κλάδου, θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να συνδυάσουν καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την απλούστευση και την ενίσχυση του νομικού πλαισίου. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει καλύτερα τους οργανισμούς και τους επιστημονικούς φορείς της ΕΕ ώστε να μεταβεί προς μια διαδικασία «μίας ουσίας — μίας αξιολόγησης» και να επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την ιεράρχηση των δράσεων για την αντιμετώπιση των χημικών ουσιών. Παράλληλα, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αντικατοπτρίσει άμεσα τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι επικίνδυνες χημικές ουσίες στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, οι συνδυαστικές επιπτώσεις των διαφόρων χημικών ουσιών και των πολύ ανθεκτικών χημικών ουσιών.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Asset 28.png
bottom of page