top of page

Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid – 19 στον τομέα του οίνου


Η Διακομματική Ομάδα Οίνου Αλκοολούχων Ποτών και Ποιοτικών Τροφίμων (Intergroup on Wine, Spirits and Quality Foodstuffs) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας είναι μέλος Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, συνεδρίασε στις 20 Απριλίου μαζί με εκπροσώπους των κυριότερων ευρωπαϊκών οργανώσεων οίνου και αλκοολούχων ποτών με θέμα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid – 19 στον τομέα του οίνου.


Στη συζήτηση συμμετείχαν, εκτός από του Ευρωβουλευτές μέλη του Intergroup, η Συντονίστρια Πολιτικής Οίνου, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Linda Mauperon, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Οίνου της COPA-COGECA, κ. Thierry Coste, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Αμπελουργών (CEVI), κ. Thomas Montagne, το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εταιρειών Οίνου (CEEV), κ. Miguel Torres, o Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οίνων Καταγωγής (EFOW), κ. Riccardo Ricci Curbastr και ο Γενικός Διευθυντής των αλκοολούχων ποτών EUROPE κ. Ulrich Adam.


Οι εκπρόσωποι του τομέα ζήτησαν τα παρακάτω μέτρα:


• Επιπλέον κεφάλαια από την Ε.Ε. για τον τομέα εκτός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

• Πάγωμα των μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα προκειμένου να μεταφερθούν στον επόμενο χρόνο καθώς και ευελιξία στους ελέγχους και στις προθεσμίες υλοποίησης.

• Ενεργοποίηση του μέτρου για την απόσταξη οίνου ώστε το αλκοόλ που προκύπτει να προσανατολίζεται κυρίως στην παραγωγή απολυμαντικών.

• Αναστολή του νέου δασμού 25% από τις ΗΠΑ κατά τις εξαγωγές ορισμένων ευρωπαϊκών οίνων.

• Ιδιωτική αποθεματοποίηση οίνων (και για οίνους υψηλής ποιότητας) για τη βελτίωση των ταμειακών ροών.

• Ολική ή μερική πράσινη συγκομιδή για να μειωθεί ο όγκος του κρασιού.

• Παράταση των αδειών φύτευσης (τουλάχιστον κατά ένα έτος).

• Ενίσχυση των εργαλείων παρέμβασης και προώθησης, καθορισμός ελάχιστων τιμών.

• Κατάργηση κυρώσεων που συνδέονται με τις ημιτελείς πράξεις.

• Ευελιξία στα μείγματα οίνων διαφορετικού έτους.


Θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω αιτήματα:


1. Δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα για τη γεωργία στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εξετάζει τρόπους για την καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων του οίνου που κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι.


2. Η Επιτροπή δεν προωθεί μέτρα όπως οι εξαγωγικές επιστροφές, η εκρίζωση αμπελώνων, η ανάμειξη οίνων διαφορετικών ετών παραγωγής γιατί θεωρεί ότι μια τέτοια ευελιξία έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική ποιότητας του οίνου.


3. Μέτρα που προβλέπονται στα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης:

• Προσθήκη δύο επιπλέον μέτρων: απόσταξη οίνου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για απολύμανση και φαρμακευτικούς σκοπούς και ενίσχυση για την αποθεματοποίηση. Οι κρατικές ενισχύσεις θα μπορούν να συμπληρώνουν τη στήριξη της Ένωσης σε αυτά τα δύο μέτρα.

• Αύξηση του ποσοστού στήριξης της Ένωσης (συνήθως 50%) για όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων στήριξης.

• Δυνατότητα στα κράτη μέλη να τροποποιούν τα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης τους περισσότερες από δύο φορές το χρόνο (ισχύουσα νομοθεσία).

• Ενεργοποίηση της αναλογικής πληρωμής μερικώς εκτελεσμένων δράσεων χωρίς ποινή.

• Ευελιξία στην πράσινη συγκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των προθεσμιών και της δυνατότητας μερικής πράσινης συγκομιδής μόνο σε ορισμένα αγροτεμάχια.

• Ενεργοποίηση τροποποιήσεων στις δράσεις των δικαιούχων χωρίς προηγούμενη έγκριση, εκτός από τις τροποποιήσεις στον στόχο μιας δράσης.


4. Παράταση των αδειών φύτευσης κατά ένα έτος.


5. Η διοικητική επιβάρυνση θα ελαφρυνθεί επιτρέποντας την αντικατάσταση των επιτόπιων ελέγχων από άλλους ισοδύναμους τύπους ελέγχων.

Comments


bottom of page