top of page

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν μία Διεθνή Πράσινη Συμφωνία.

Ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εισηγητής, στην παρουσίαση της Έκθεσης για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.O λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα εδώ είναι γιατί πιστεύω ότι μέχρι το 2030 το μοναδικό καθήκον της πολιτικής είναι η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, του πολιτικού διδύμου Συμφωνίας του Παρισιού.


Όλοι γνωρίζουμε πως ο κόσμος μας διατρέχει μεγάλο κίνδυνο και απαιτεί συστημική αλλαγή

Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη και συνάμα σκληρή απόδειξη της συστημικής αποτυχίας, από τις αλλεπάλληλες κρίσεις επισφάλειας στο κλίμα, την ειρήνη, την ενέργεια, τις τιμές, τα τρόφιμα και τη δημόσια υγεία, κρίσεις που κατατρέχουν ολόκληρους πληθυσμούς σε όλο τον πλανήτη.


Οι ΣΒΑ είναι ο συλλογικός οδικός μας χάρτης για άμεση και ταχύτατη συνεργασία στην κατεύθυνση της διαφύλαξης των θεμελίων του ανθρώπινου πολιτισμού, της διαφύλαξης της των δίδυμων σκληρών ορίων της κοινωνικής συνοχής και των δυνατοτήτων του πλανήτη αντιμετωπίζοντας τις δίδυμες ανθρωπογενείς αιτίες τους, την έκρηξη των ανισοτήτων και την καλπάζουσα κλιματικής αλλαγής.


17 στόχοι, με 169 μετρήσιμα αποτελέσματα, αδιαχώριστοι, με πεδίο εφαρμογής σε κράτη, περιφέρειες, πόλεις, εταιρείες και ΜμΕ. ΜΚΟ, αθλητικές ομάδες και συνδικάτα, σχολεία και νοσοκομεία, οικογένειες και άτομα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, σε πολιτική συμφωνία από τα έθνη όλης της Γης, μας παρέχουν το καλύτερο και μοναδικό εργαλείο για να καταφέρουμε αυτή την μνημειώδη μετάβαση, με οργανωμένο, ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο.


Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία αντιμετωπίζουμε έναν κοινό πλανητικό κίνδυνο. Χρειαζόμαστε αυτήν την κοινή γλώσσα που θα επιτρέψει σε όλα τα έθνη να δουλέψουν σε μία κοινή κατεύθυνση, στον ίδιο πολύτιμο χρόνο, ανταλλάσσοντας προβληματισμούς και λύσεις, με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, σε έναν αγώνα για πολιτικές που θα βασίζονται στην επιστήμη και τα μετρήσιμα αποτελέσματα.


Την ώρα που εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών βυθίζονται σε ακραία φτώχεια, και δισεκατομμύρια πλήττονται από ακραία κλιματικά φαινόμενα, έχουμε ηθική υποχρέωση να σεβαστούμε την υπόσχεση που συνδέει τους ΣΒΑ με την δική μας Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, αλλά να χαράξουμε ξεκάθαρη πορεία προς έναν ασφαλή κόσμο, με ευημερία για όλους μέσα στα όρια του πλανήτη, και απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.


Με την Έκθεση μας σήμερα, φιλοδοξούμε να δώσουμε μία νέα πολιτική ώθηση για την επίτευξη στων ΣΒΑ στην ΕΕ και τον διεθνώς.


Η Έκθεση μας προηγείται του Υψηλού Επιπέδου Πολιτικού Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τον Ιούλιο και της Συνόδου για τους ΣΒΑ το 2023, είναι «συναγερμός» ούτως ώστε η ΕΕ να προχωρήσει σε περισσότερη και αποτελεσματικότερη επείγουσα πολιτική δράση στην κατεύθυνση της ανανέωσης και επιτάχυνσης των προσπαθειών μας για την επίτευξη των 17 στόχων και 169 αποτελεσμάτων.


Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε σαφής ικανοποίηση από την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει προτεραιότητα της την υπόθεση της επίτευξης των ΣΒΑ, συντονίζοντας προσωπικά τις προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Η "Επί του συνόλου της διοίκησης" προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν στη σωστή κατεύθυνση, όμως τα αποτελέσματα ήταν μερικώς επιτυχημένα, παρά την σημαντική πρόοδο σε κάποια σημεία.


Γι αυτό το λόγο, ζητούμε να παρουσιαστεί πριν τη Σύνοδο των ΣΒΑ το 2023 μία νέα στρατηγική επίτευξης των στόχων με ξεκάθαρους, μετρήσιμους στόχους, σε συγκεκριμένους χρόνους, ξεκάθαρη ιεραρχία λογοδοσίας και έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένες δράσεις. Καλώ τον Επίτροπο να δεσμευτεί πως θα παρουσιάσει τη νέα στρατηγική πριν τη Σύνοδο των ΣΒΑ του 2023, μαζί με μία συνολική εθελούσια αξιολόγηση της ΕΕ.


Είναι πρόδηλο πως η στρατηγική και οι προσπάθειες μας για την επίτευξη των ΣΒΑ δεν θα πετύχουν δίχως την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων τους. Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει πως δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, αν δεν έχουν όλοι φωνή. Γι αυτό το λόγο ζητούμε ένα «μηχανισμό δομικής διασύνδεσης» με δίκαιη, ευρεία και δημοκρατική εκπροσώπηση που θα περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, μειονότητες, κοινότητες και τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μπορεί να μας διδάξει πολλά.


Στην Έκθεση αναγνωρίζεται πως δεν θα υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων αν συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε ένα σύστημα που απέτυχε· απαιτείται μία ριζοσπαστική επικαιροποίηση των πολιτικών μας. Γι αυτό προτείνουμε μία προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ, που θα αποτελέσει τον πυρήνα για ένα νέο Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα σέβεται τον Κλιματικό Νόμο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα και θα υποκαταστήσει το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας.


Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή, Barry Andrews, τους σκιώδεις εισηγητές και τις τεχνικές ομάδες για τις προσπάθειες τους στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης.


ΟΙ ΣΒΑ αποτελούν μία Διεθνή Πράσινη Συμφωνία και είμαι βέβαιος πως συμφωνούμε όλοι πως δεν έχει κανένα νόημα μία Πράσινη Συμφωνία που μόνο η Ευρώπη θα εκπληρώσει.

Comments


bottom of page