top of page

Κόκκαλης - Τίμμερμανς: "Να αναμορφωθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης"Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμμερμανς, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης με τα εθνικά κοινοβούλια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμφώνησε με την πρόταση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρου Κόκκαλη, για την εκ βάθρων αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του πλανήτη (ΓΑΙΑ) και τα δεδομένα (data) που παράγονται τον 21ο αιώνα.


---


Πέτρος Κόκκαλης: «Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός - η οικονομία πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων. Η μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να διέπεται από επιστημονική συνέπεια και να ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία οικονομία που θα αποδίδει για όλους, αλλά εντός των ορίων του πλανήτη.


Ορθά αναμορφώνεται το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μία αλλαγή που πρέπει να συνοδευτεί από νέα, στέρεα εργαλεία και δεδομένα για να αποκτήσει πραγματικά νόημα, ικανά για τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Έχει έρθει ο καιρός να προχωρήσουμε από παρωχημένους και ανεπαρκείς δείκτες όπως το ΑΕΠ που όχι μόνο δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υπόθεση της Πράσινης Μετάβασης, αλλά την υποσκάπτουν.


Η ανάγκη αναμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκύπτει από το πρόβλημα, που δεν είναι άλλο, από την προσήλωση του Εξαμήνου στην τήρηση του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


Μία πραγματικά Πράσινη Ανάκαμψη, ως η δίκαιη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που ήδη έχουν μείνει πίσω, απαιτεί ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει το υπάρχον Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


Πρέπει να εγκαταλείψουμε τι ορθοδοξίες του παρελθόντος για δημοσιονομική λιτότητα και απορρύθμιση της αγοράς, αν θέλουμε να χτίσουμε ξανά καλύτερα, με έμφαση στην ευζωία, στη μείωση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Αυτό το νέο Σύμφωνο δεν πρέπει να αυξήσει το χρέος των Κρατών-Μελών, αλλά να μην προσμετρώνται οι δαπάνες κλιματικής δράσης, κλιματικής προσαρμογής και κοινωνικής συνοχής στο έλλειμμα.


Το Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να μας δίνει την ευκαιρία να πετύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ολοκληρωτικά και αδιαίρετα, μέχρι το 2030.


Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το μάθημα της πανδημίας: για να χτίσουμε ξανά καλύτερα, πρέπει να κάνουμε ειρήνη με τη φύση.


Η θεσμοθέτηση του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας κατέρριψε δύο πρώτα ταμπού. Ελπίζω να συμφωνήσετε, πως για να πετύχει η Πράσινη Μετάβαση, είναι ώρα να σπάσουμε το μεγάλο ταμπού, αναμορφώνοντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.»


---


Φρανς Τίμμερμανς: «Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί πρέπει να συνδέσουμε τα σχέδια ανάκαμψης με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, βασιζόμενοι στις συστάσεις ανά χώρα, ειδικά για εγχειρήματα που στηρίζουν τις επενδύσεις και την μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.


Σε αυτό το πλαίσιο, είναι νομίζω σημαντικό να υπογραμμίσουμε αυτό που είπε πολύ ξεκάθαρα ο κ. Κόκκαλης και εκφράστηκε και από άλλους. Αυτό που είπε είναι σωστό. Πρέπει να επανεξετάσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης υπό το φως των νέων συνθηκών. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές ότι αυτό δεν σημαίνει δαπάνες χωρίς κανόνες, ή όχι άλλες μεταρρυθμίσεις, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τι σημαίνει ανάπτυξη.


Η οικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη βασιζόταν πάντα σε δύο παραγωγικούς συντελεστές: την εργασία και το κεφάλαιο. Θα έλεγα ότι τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τουλάχιστον τέσσερις. Πέρα από την εργασία και το κεφάλαιο πρέπει να δούμε τα δεδομένα, που έχουν γίνει ένας απίστευτος συντελεστής παραγωγής και αυτό που αποκαλώ ΓΑΙΑ, που είναι οι δυνατότητες του πλανήτη. Αν αναλύσουμε αυτούς τους επιπλέον δύο παράγοντες μαζί με την εργασία και το κεφάλαιο, τότε μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι πραγματική ευημερία, τι είναι πραγματικά ανάπτυξη.»


ความคิดเห็น


bottom of page