top of page

Ενισχύουμε το παρόν, σχεδιάζουμε το αύριο του αγροδιατροφικού τομέα


Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και σκιώδης εισηγητής για τον μεταβατικό κανονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Πέτρος Κόκκαλης.


Ο ευρωβουλευτής τόνισε κατά την ομιλία του την ανάγκη να διασφαλιστούν και να στηριχτούν οι αγρότες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και οι αγροτικές περιοχές κατά την μετάβαση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σε μία πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η διετία κατά την οποία θα ισχύει ο μεταβατικός κανονισμός, τα Κράτη Μέλη θα έχουν το χρόνο να σχεδιάσουν το αύριο του αγροδιατροφικού τομέα με τρόπο βιώσιμο για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την ύπαιθρο.


Όλη η ομιλία:


«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Ήρθε η στιγμή να ψηφίσουμε τον κρίσιμο μεταβατικό κανονισμό της Kοινής Αγροτικής Πολιτικής, για να δώσουμε στους αγρότες, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης την ασφάλεια και τη σταθερότητα που έχουν ανάγκη και δικαιούνται.


Σήμερα καλούμαστε να διασφαλίσουμε το ισχύον πλαίσιο στήριξης για τα επόμενα δύο χρόνια και μάλιστα ενισχυμένο. Έτσι:


- Ενσωματώνουμε στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης τους πόρους του Μέσου Ανάκαμψης για το ‘21 και το ‘22, για να στηρίξουμε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του αγροδιατροφικού τομέα με έμφαση στους νέους αγρότες.

- Συνεχίζουμε τη στήριξη των γεωργών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, που πλήττονται από την πανδημία.

- Διατηρούμε αυξημένο προϋπολογισμό για τα μικρά νησιά του Αιγαίου δεδομένης της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους θέσης.

- Εισάγουμε απαραίτητες ρυθμίσεις για τη στήριξη του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, των οπωροκηπευτικών και της αμπελοκαλλιέργειας.


Κυρίως, όμως, με τη σημερινή μας ψηφοφορία, δίνουμε το χρόνο στην αποτελεσματική κατάρτιση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ μετά το 2022, απαιτώντας παράλληλα πραγματική ανοιχτή διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων, στο δρόμο για τη Μετάβαση του 2030.


Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Έχουμε την ευκαιρία και την υποχρέωση να σταθούμε στο πλάι των πλέον ευάλωτων στην κλιματική κρίση, που δεν είναι άλλοι από τους αγρότες, που σημαίνει:


- αξιοπρεπές εισόδημα,

- ένα νέο, ανθεκτικό και δίκαιο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης,

- ποιοτικά, υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα για τους πολίτες,

- μέτρα για την απώλεια της βιοποικιλότητας,

και τέλος,

- ελκυστικές, ζωντανές, ανθηρές αγροτικές περιοχές.


Σας ευχαριστώ»


Για την αναπαραγωγή της ομιλίας: 

“Mr. President,

Dear colleagues,


This is the time to vote on the crucial transitional regulation of the Common Agricultural Policy, to ensure that farmers, agri-food SMEs, and the European rural areas, receive the much needed security and stability they deserve,.


Today, we are to extend the current Common Agricultural Policy, but also reinforce it. Thus:


- We are incorporating in the Rural Development Programs the resources of the Recovery Instrument for 2021 and 2022, to support the green and digital transition of the agri-food sector, especially for young farmers.

- We continue to support farmers and small and medium-sized agri-food enterprises, affected by the pandemic.

- We maintain an increased budget for the smaller Aegean islands, given their particular geographical location.

- We introduce all necessary arrangements to support olive oil and table olives, fruit and vegetables sector, and viticulture.


It is crucial to know, that today’s vote give us time to complete the CAP National Strategic Plans post 2022, demanding real, open and inclusive consultations in the Member States, on our way to the 2030 transition target.


Mr. President,

Dear colleagues,


We have the opportunity and the obligation to stand by the farmers who are most vulnerable in this climate crisis, which translates to:


- a decent income,

- a new, sustainable and fair model of production, and consumption,

- quality, healthy and sustainable food for the consumers

- measures to safeguard biodiversity

And finally,

- attractive and vibrant rural areas


Thank you.”

Comments


bottom of page