top of page

H Κομισιόν έτοιμη να αξιολογήσει προτάσεις της Ελλάδας για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικούΠ. Κόκκαλης: «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτοιμη να αξιολογήσει προτάσεις της Ελλάδας για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και για επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Ο Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα μας και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες σε Εύβοια, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά, στην Κρήτη και αλλού, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


· άμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ενίσχυση των αγροτών καθώς και των αγροτικών περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες


· καθοδήγηση των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ και


· ισχυρά εργαλεία στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ για την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στον κ. Κόκκαλη ότι είναι καθόλα έτοιμη να αξιολογήσει τυχόν προτάσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών σχετικά με την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί, επενδύσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και χρηματοδοτικών συνεισφορών για την κάλυψη δαπανών ασφαλίστρων των γεωργών ή την κεφαλαιοποίηση ταμείων αμοιβαίας ασφάλισης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις προαναφερόμενες επιλογές, οι ελληνικές αρχές έχουν προς το παρόν χρησιμοποιήσει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο τη στήριξη προληπτικών επενδύσεων.

Ο Πέτρος Κόκκαλης δήλωσε πως:


«Είναι άμεση ανάγκη η υποβολή πρότασης τροποποίησης του ΠΑΑ έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τα μέτρα για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού αλλά και να ενισχυθούν τα μέτρα για την υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι Έλληνες αγρότες είναι ανυπολόγιστες και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας του COVID που έχει ήδη πλήξει το αγροτικό εισόδημα.


Οι ελληνικές αρχές πρέπει να προετοιμαστούν για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Αγροτική Ανάπτυξη, που σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου είναι 7,5 δισ. ευρώ, από τα οποία αντιστοιχούν στην Ελλάδα 371,1 εκ. ευρώ για το 2022 και το 2023. Εμείς με τη σειρά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματευόμαστε το διπλασιασμό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Αγροτική Ανάπτυξη, που σύμφωνα με την αρχική πρόταση ήταν 15 δισ. ευρώ και την άμεση διάθεσή τους το 2021 και το 2022».


Τέλος στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες πολιτικής της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και απαιτείται να αξιολογηθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων και παράλληλα ότι πρέπει να διασφαλιστεί η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ. 


Ακολουθεί η ερώτηση και η απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004561/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Θέμα: Πλημμύρες στην Εύβοια και αγροτικός τομέας - Εργαλεία νέας ΚΓΠ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και η κλιματική κρίση καλπάζει. Ακραία καιρικά φαινόμενα και πρωτοφανείς πλημμύρες έπληξαν την Ελλάδα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες υλικές καταστροφές. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας συνεχίζει να δοκιμάζεται και να έρχεται αντιμέτωπος με έντονες φυσικές καταστροφές χωρίς να προστατεύεται.

Οι αποζημιώσεις από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) είναι ανεπαρκείς και χρονοβόρες. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου δεν υλοποιήθηκαν και τα μέτρα για πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση προκηρύχθηκαν πολύ καθυστερημένα και θα αργήσουν να υλοποιηθούν.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ενίσχυση των αγροτών καθώς και των αγροτικών περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες;

2. Πώς θα καθοδηγήσει και θα διασφαλίσει η Επιτροπή τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, όταν οι αποζημιώσεις προς τους αγρότες που καλείται να καλύψει έχουν αυξηθεί πλέον έως και 30 % λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;

3. Ποια είναι τα εργαλεία που προβλέπει η νέα ΚΓΠ για την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πώς θα διασφαλιστεί η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου κατά την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΓΠ;

Απάντηση

EL

E-004561/2020

Απάντηση του κ. Wojciechowski

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(23.9.2020)


Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-005628/2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πολλούς μηχανισμούς υποστήριξης και πηγές χρηματοδοτικής στήριξης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και δυσμενών κλιματικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες.

Οι άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) παρέχουν στους γεωργούς σταθερή εισοδηματική στήριξη που λειτουργεί επίσης ως αποθεματικό προστασίας κατά της μεταβλητότητας του εισοδήματος εξαιτίας των εν λόγω συμβάντων. Οι Έλληνες γεωργοί λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις άνω των 2 δισ. EUR ετησίως. Προτείνεται τα μέσα αυτά να παραμείνουν διαθέσιμα μετά το 2020.

Όσον αφορά την πιο εξειδικευμένη βοήθεια προς τους γεωργούς, ο κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη[1] στο πλαίσιο της ΚΓΠ δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) καθεστώτα στήριξης επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις και αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί, επενδύσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή[2], καθώς και χρηματοδοτικών συνεισφορών για την κάλυψη δαπανών ασφαλίστρων των γεωργών ή την κεφαλαιοποίηση ταμείων αμοιβαίας ασφάλισης[3]. Από τις προαναφερόμενες επιλογές, οι ελληνικές αρχές έχουν προς το παρόν χρησιμοποιήσει στα εθνικά τους ΠΑΑ μόνο τη στήριξη προληπτικών επενδύσεων. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να αξιολογήσει τυχόν προτάσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών σχετικά με περαιτέρω δυνατότητες. Για παράδειγμα, η στήριξη του ΠΑΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαθέσιμων ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Στην πρόταση της Επιτροπής για την ΚΓΠ μετά το 2020[4] προβλέπεται να παραμείνουν επιλέξιμοι οι προαναφερόμενοι τύποι στήριξης. Η κλιματική αλλαγή συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες πολιτικής αυτή της μεταρρύθμισης και απαιτείται να αξιολογηθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση διασφαλίζει επίσης τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όταν τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εφαρμόζουν τα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΓΠ[5].

[1] Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013. [2] Άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. [3] Άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. [4] COM(2018) 392 final. [5] Άρθρο 94 του εγγράφου COM(2018) 392 final.


コメント


bottom of page