top of page

Σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης ο Δήμος ΔωρίδοςΜε επιστολή του στα μέσα Δεκεμβρίου 2019, ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική

Συμμαχία, Πέτρος Κόκκαλης είχε τονίσει την ανάγκη να συνταχθούν οι τοπικοί φορείς στη μάχη

απέναντι στην κλιματική κρίση, καλώντας τους Δημάρχους να θέσουν τις πόλεις τους σε

κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης, ακολουθώντας το παράδειγμα

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας πολιτών ΚΟΣΜΟΣ υπογράμμισε πως

«Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βασικός συντελεστής στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η μάχη για την κλιματική

κρίση θα κερδηθεί ή θα χαθεί στις πόλεις».


Η έκκληση δεν έπεσε στο κενό -πλέον έχουμε τις πρώτες πρωτοβουλίες, από πλευράς τοπικής

αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο Δωρίδος, Γιώργο Καπεντζώνη, να προχωρά σε μια υψηλού

συμβολισμού κίνηση δηλώνοντας «παρών» στις κλιματικές προκλήσεις. Άλλωστε, η Κλιματική

Κρίση δεν είναι μόνο θέμα διαλογικής συζήτησης αλλά στρατηγικού σχεδιασμού, δράσης και εν

τέλει αλλαγής του μοντέλου ζωής μας και οργάνωσης της κοινωνίας μας.


Ο Δήμος Δωρίδος έγινε ο πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη Δήμους

που προχωρά στην κήρυξη κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης

θέλοντας να χαρτογραφήσει μια σειρά σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων που

αντιμετωπίζει όπως η επιβαρυντική για την κοινωνία και το περιβάλλον διαχείριση των υδατικών

αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, η ασφάλεια της διανομής πόσιμου νερού, η μείωση του

περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως μέριμνα κάθε οικονομικής δραστηριότητας, η ανακύκλωση,

η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των στερεών και υγρών αποβλήτων, οι ενεργειακές

κοινότητες και η αποκέντρωση της ενέργειας, η εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας στα

κτίρια, οι μηδενικών ρύπων μεταφορές. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μπορεί να

οδηγήσει ευθέως στη βελτίωση των κοινωνικών δεικτών και στη δημιουργία νέων προοπτικών

στο τομέα της απασχόλησης και στη διάχυση των τεχνολογικών εξελίξεων, βελτιστοποιώντας

παραγωγικές δραστηριότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.


Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες και άλλοι Δήμοι στην

Ελλάδα, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο σε νέα εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν νέες λύσεις για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη , οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της

Πράσινης Συμφωνίας.


Θα πρέπει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε στα τέλη Νοεμβρίου την

Ευρώπη σε κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης, δεσμευόμενο να

λάβει επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής

προτού να είναι πολύ αργά. Μέσω του ψηφίσματός τους, τα μέλη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου κάλεσαν τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και

στο περιβάλλον κάθε νομοθεσία και προϋπολογισμός, λαμβάνοντας υπόψιν της τον στόχο

περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και τη διατήρηση της

βιοποικιλότητας. Παράλληλα, ζήτησαν εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών

στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών,

ώστε να μην υπάρχουν ασυνέπειες που επιδρούν αρνητικά στο κλίμα και το περιβάλλον.


Τέλος, αναγνωρίζοντας τη θεσμική ευθύνη τους να περιορίσουν το αποτύπωμα άνθρακα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρότειναν μέτρα όπως η αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με

οχήματα μηδενικών εκπομπών και ο ορισμός ενιαίας έδρας του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή

Πράσινη Συμφωνία, με τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

στις 12 Δεκεμβρίου, αποτελεί την ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων αυτών, στοχεύοντας

στο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050.

Comments


bottom of page