top of page

Νέα από τον Αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη
  • Νέοι κανόνες για την αύξηση της διαθεσιμότητας βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από τον Νοέμβριο και θα διευκολύνουν την άδεια κυκλοφορίας μικροοργανισμών που θα χρησιμοποιούνται ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παρέχοντας στους γεωργούς πρόσθετες επιλογές για την αντικατάσταση των φυτοφαρμάκων με εναλλακτικές λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κατόπιν της παρουσίασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εκτίμησης επιπτώσεων στη βιώσιμη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πολλά μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων από τους στόχους μείωσης των φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον προτεινόμενο Κανονισμό, θεωρώντας ότι η τρέχουσα Οδηγία δεν έχει επιτύχει τους στόχους της.


  • Η PAN Europe, μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, ανακοίνωσε την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης του Νοεμβρίου 2021 για ανανέωση της άδειας για άλλα 7 χρόνια στην ΕΕ του cypermethrin, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου και άκρως επικίνδυνου πυρεθροειδούς εντομοκτόνου.


  • 13 MKO που στοχεύουν στην προστασία των ωκεανών (συμπεριλαμβανομένων των BirdLife , ClientEarth , Our Fish and Seas At Risk ) κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου να συμπεριλάβει τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Ρωσίας καθώς και ρωσικών αλιευτικών σκαφών στον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ κατά της χώρας.


  • Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA ) δημοσίευσε πέντε γνωμοδοτήσεις, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων εκτροφής, ιδίως όσον αφορά στους χρόνους μεταφοράς. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προετοιμάσει την πρότασή της, η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2023, για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων.


  • Στις 13 Σεπτεμβρίου, σε συνεδρίασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση κανονισμού σχετικά με τα προϊόντα που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη και ότι η παραγωγή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Συγκεκριμένα, ενώ η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει το βοδινό κρέας, τη σόγια, το φοινικέλαιο, το κακάο, τον καφέ και την ξυλεία, το Κοινοβούλιο ζητά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό οι χοίροι, τα αιγοπρόβατα, τα πουλερικά, ο αραβόσιτος και το καουτσούκ, καθώς και ο άνθρακας και τα προϊόντα χαρτιού. Το Κοινοβούλιο ζητά επιπλέον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητές τους δεν συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών.


  • Θα επιτρέπεται πλέον σε συσκευασίες τροφίμων, εντός της ΕΕ, η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών, εφόσον είναι ασφαλή, βάσει κανονισμού που εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες εκσυγχρονίζουν τον Κανονισμό ΕΚ 1935/2004 για τις συσκευασίες που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και θεσπίζεται ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι τα υλικά αυτά δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.


  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα σχήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων, με βάση το έγγραφο εργασίας το οποίο θα παρουσιάσει ο εισηγητής κ. Paolo De Castro στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου στα τέλη του μήνα, με την τελική έγκριση στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναμένεται γύρω στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2023.


  • Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB), το οποίο αποτελείται από 180 ΜΚΟ, κάλεσε, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, «να τερματιστεί το σκάνδαλο με τα απορρίμματα τροφίμων στην ΕΕ», υπό το φως μιας έκθεσης της ΜΚΟ Feedback EU, με τίτλο «No Time to Waste», που δείχνει ότι η ΕΕ σπαταλά περισσότερα τρόφιμα από όσα εισάγει, υπονομεύοντας την επισιτιστική της ασφάλεια.. Με βάση την έκθεση, 43 ΜΚΟ από 20 χώρες της ΕΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση, ζητώντας έναν δεσμευτικό συλλογικό στόχο για μείωση στο μισό της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ έως το 2030 και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της αναφοράς των δεδομένων για τα απόβλητα τροφίμων από τα κράτη μέλη, ώστε να καλύπτουν όλα τα απόβλητα τροφίμων. Οι ΜΚΟ ελπίζουν να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σχεδιάζει να θέσει δεσμευτικό στόχο όταν αναθεωρήσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.


  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αφρικανική Ένωση, η Ισπανία, η Γερμανία, η Κολομβία και η Νιγηρία δεσμεύτηκαν, με κοινή δήλωση των ηγετών τους, για συντονισμένο αγώνα κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας των πιο ευάλωτων χωρών, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια που διοργανώθηκε στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA-77).


  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδιοργανωτής με τα Ηνωμένα Έθνη εκδήλωσης υπέρ της βιοποικιλότητας, κάλεσε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη (UNGA-77), όλες τις χώρες να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση για τη φύση και να εξασφαλίσουν συμφωνία σχετικά με ένα φιλόδοξο πλαίσιο βιοποικιλότητας στη 15η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (Μόντρεαλ, 7-19 Δεκεμβρίου).

留言


bottom of page