top of page

Επιστολή 88 Ευρωβουλευτών προς την Πολωνική Βουλή για την απόρριψη δύο οπισθοδρομικών νομοσχεδίων


Την απόρριψη από την Βουλή της Πολωνίας δύο οπισθοδρομικών νομοσχεδίων ζητούν με δημόσια επιστολή-παρέμβασή τους 88 Ευρωβουλευτές, μέλη 4 διαφορετικών πολιτικών ομάδων.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική-Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης & Πέτρος Κόκκαλης.

Με την υιοθέτηση των δύο αυτών υπερσυντηρητικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, που τίθενται προς συζήτηση σήμερα, η Πολωνία μπαίνει σε μια επικίνδυνη τροχιά μη συμμόρφωσης με την υποχρέωσή της να εξασφαλίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το ένα από τα δύο περιορίζει – απαγορεύει, ουσιαστικά – τις νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις, ενώ με το δεύτερο θεσμοθετείται η προώθηση κοινωνικών στιγμάτων, αρνητικών στερεοτύπων και της ομοφοβίας, αλλά και η ουσιαστική απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Τυχόν υιοθέτησή τους θα σηματοδοτήσει διεύρυνση της αντιδημοκρατικής διολίσθησης της Πολωνίας μέσω της ανοιχτής παραβίασης κατοχυρωμένων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο σεβασμός των οποίων αποτελεί συστατικό της ίδιας της ύπαρξης της ΕΕ.


Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή, μεταφρασμένη στα Ελληνικά:

Αγαπητή κα Πρόεδρε της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας Elżbieta Witek, Αγαπητά Μέλη του Πολωνικού Κοινοβουλίου, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με το Κοινοβουλευτικό Έγγραφο αρ. 39, περί τροποποίησης της νομοθετικής πράξης της 6ης Ιουνίου του 1997 –του Ποινικού Κώδικα- γνωστό και ως νομοσχέδιο «Στοπ στην παιδοφιλία» - και το Κοινοβουλευτικό Έγγραφο αρ. 36, περί τροποποίησης της νομοθετικής πράξης της 7ης Ιανουαρίου του 1993 περί οικογενειακού προγραμματισμού, προστασίας του ανθρώπινου εμβρύου και συνθηκών τερματισμού της κύησης – γνωστό και ως νομοσχέδιο «Στοπ στην έκτρωση» - που θα συζητηθεί σε πρώτη ανάγνωση στην προγραμματισμένη για τις 15-16 Απριλίου του 2020, συνεδρίαση της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Είμαστε πεπεισμένοι/ες ότι μέτρα που προκαλούν την αναδίπλωση της προστασίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των γυναικών εύλογα προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς υπονομεύουν μία κεντρική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή της προώθησης της ισότητας των φύλων. Υπό συνθήκες μέριμνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέτρα που υπονομεύουν ή περιστέλλουν υπάρχοντα δικαιώματα είναι ανεπίτρεπτα και τα νομοσχέδια αυτά παραβιάζουν την υποχρέωση της Πολωνίας να εξασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μας ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο «Στοπ στην Έκτρωση» προβλέπει την απαγόρευση του τερματισμού της κύησης εξαιτίας σοβαρών ή θανάσιμων εμβρυακών ανωμαλιών, συνθήκες οι οποίες επί του παρόντος αποτελούν νόμιμη βάση για άμβλωση στην Πολωνία. Η νομοθετική πράξη της 7ης Ιανουαρίου του 1993 περί Οικογενειακού Προγραμματισμού, Προστασίας του Ανθρώπινου Εμβρύου και Συνθηκών Τερματισμού της Κύησης, είναι ένας από τους πλέον περιοριστικούς νόμους περί αμβλώσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπό συζήτηση τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστικά πλήρη απαγόρευση πρόσβασης σε νόμιμες διαδικασίες άμβλωσης στην Πολωνία, καθώς οι περισσότερες νόμιμες αμβλώσεις πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς αυτό.

Η τυχόν ψήφιση του νομοσχεδίου, θα παραβιάζει τις σχετικές, από τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεώσεις της Πολωνίας, να προστατεύσει το δικαίωμα των γυναικών στην ιδιωτικότητα, την υγεία και την ελευθερία από απάνθρωπη μεταχείριση. Διεθνείς φορείς και οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατ’ επανάληψη τεκμηριώσει ότι οι περιοριστικοί νόμοι περί άμβλωσης έρχονται σε αντίθεση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήζουν αναμόρφωσης.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίας αναπαραγωγικής υγείας και ο σεβασμός απέναντι στις αποφάσεις και την αναπαραγωγική αυτονομία των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η υγεία, η αξιοπρέπεια, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα και η αναπαραγωγική αυτονομία γυναικών και κοριτσιών.

Επιπροσθέτως, θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με το νομοσχέδιο «Στοπ στην Παιδοφιλία», με το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η ποινικοποίηση δασκάλων, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης και η προώθηση κοινωνικών στιγμάτων, αρνητικών στερεοτύπων και της ομοφοβίας. Το νομοσχέδιο έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Πολωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων στην ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πληροφόρηση, καθώς και στην πρόσβαση σε υπηρεσίας σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για τους νέους της Πολωνίας, σύμφωνα με το από 14 Νοεμβρίου ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είμαστε πεπεισμένοι/ες ότι οι νέοι πρέπει να θωρακιστούν και να προστατευθούν μέσα από την κατάλληλη για την ηλικία τους πληροφόρηση για τη σεξουαλικότητα και πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε αυτήν την πληροφορίας, το νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ευεξία των νέων, καθιστώντας τους περισσότερο ευάλωτους στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και οι φροντιστές πρέπει να στηριχθούν, να προστατευθούν και να ενθαρρυνθούν ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτές τις καίριας σημασίας πληροφορίες. Υπενθυμίζουμε ότι η Πολωνία υποχρεούται, υπό τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρέχει υποχρεωτική, κατάλληλη για την κάθε ηλικία, τυποποιημένη, τεκμηριωμένη και επιστημονικά ακριβή, ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Παραινούμε με σεβασμό τα Μέλη του Πολωνικού Κοινοβουλίου να απορρίψουν τις δύο αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες και να απέχουν από περαιτέρω απόπειρες περιστολής των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων γυναικών και εφήβων στην Πολωνία.

Με εκτίμηση,

Οι συντονιστές 1.Malin BJÖRK (GUE/NGL) 2.Maria NOICHL (S&D) 3.Terry REINTKE (Greens/EFA) 4.Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (GUE/NGL) 5.Irène TOLLERET (Renew Europe) 6.Ernest URTASUN (Greens/EFA) Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές 7.Alviina ALAMETSÄ (Greens/EFA) 8.Abir AL-SAHLANI (Renew Europe) 9.Rasmus ANDRESEN (Greens/EFA) 10.Marc ANGEL (S&D) 11.Konstantinos ARVANITIS (GUE/NGL) 12.Manon AUBRY (GUE/NGL) 13.Margrete AUKEN (Greens/EFA) 14.Pernando BARRENA ARZA (GUE/NGL) 15.Pietro BARTOLO (S&D) 16.Robert BIEDROŃ (S&D) 17.Izaskun BILBAO BARANDICA (Renew Europe) 18.Viija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D) 19.Manuel BOMPARD (GUE/NGL) 20.Patrick BREYER (Greens/EFA) 21.Saskia BRICMONT (Greens/EFA) 22.Delara BURKHARDT (S&D) 23.Damien CARÊME (Greens/EFA) 24.Leila CHAIBI (GUE/NGL) 25.David CORMAND (Greens/EFA) 26.Clare DALY (GUE/NGL) 27.Johan DANIELSSON (S&D) 28.Petra DE SUTTER (Greens/EFA) 29.Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Greens/EFA) 30.Özlem DEMIREL (GUE/NGL) 31.Klára DOBREV (S&D) 32.Tanja FAJON (S&D) 33.Heléne FRITZON (S&D) 34.Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D) 35.Markéta GREGOROVÁ (Greens/EFA) 36.Francisco GUERREIRO (Greens/EFA) 37.Sylvie GUILLAUME (S&D) 38.José GUSMÃO (GUE/NGL) 39.Jytte GUTELAND (S&D) 40.Heidi HAUTALA (Greens/EFA) 41.Pierrette HERZBERGER-FOFANA (Greens/EFA) 42.Sophia in `t VELD (Renew Europe) 43.Evin INCIR (S&D) 44.Marina KALJURAND (S&D) 45.Karin KARLSBRO (Renew Europe) 46.Petros KOKKALIS (GUE/NGL) 47.Marcel KOLAJA (Greens/EFA) 48.Dietmar KÖSTER (S&D) 49.Alice KUHNKE (Greens/EFA) 50.Sergey LAGODINSKY (Greens/EFA) 51.Maria Manuel LEITÃO MARQUES (S&D) 52.Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D) 53.Erik MARQUARDT (Greens/EFA) 54.Marisa MATIAS (GUE/NGL) 55.Predrag Fred MATIĆ (S&D) 56.Radka MAXOVÁ (Renew Europe) 57.Karen MELCHIOR (Renew Europe) 58.Tilly METZ (Greens/EFA) 59.Alessandra MORETTI (S&D) 60.Hannah NEUMANN (Greens/EFA) 61.Ville NIINISTÖ (Greens/EFA) 62.Mikuláš PEKSA (Greens/EFA) 63.Anne-Sophie PELLETIER (GUE/NGL) 64.Sandra PEREIRA (GUE/NGL) 65.Kira PETER-HANSEN (Greens/EFA) 66.Pina PICIERNO (S&D) 67.Manu PINEDA (GUE/NGL) 68.Kati PIRI (S&D) 69.Samira RAFAELA (Renew Europe) 70.Evelyn REGNER (S&D) 71.Sira REGO (GUE/NGL) 72.Michèle RIVASI (Greens/EFA) 73.María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS (Renew Europe) 74.Isabel SANTOS (S&D) 75.Helmut SCHOLZ (GUE/NGL) 76.Birgit SIPPEL (S&D) 77.Sylwia SPUREK (S&D) 78.Tineke STRIK (Greens/EFA) 79.Vera TAX (S&D) 80.Marie TOUSSAINT (Greens/EFA) 81.Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL) 82.Monika VANA (Greens/EFA) 83.Hilde VAUTMANS (Renew Europe) 84.Guy VERHOFSTADT (Renew Europe) 85.Bettina VOLLATH (S&D) 86.Mick WALLACE (GUE/NGL) 87.Elena YONCHEVA (S&D) 88.Chrysoula ZACHAROPOULOU (Renew Europe)

Comments


bottom of page