top of page

Π. Κόκκαλης: Κλείδωσαν οι αγροτικές επιχορηγήσεις 2021-2022


O Κανονισμός για τη Μεταβατική ΚΑΠ 2021-22 είναι γεγονός, διασφαλίζοντας το ισχύον πλαίσιο στήριξης για τα επόμενα δύο χρόνια και μάλιστα ενισχυμένο.


Όταν κατέστη σαφές πως η νομοθετική διαδικασία για τη νέα ΚΑΠ δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως για την εφαρμογή των νέων κανόνων και των στρατηγικών σχεδίων από 1/1/2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Οκτώβριο του 2019 την επέκταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου κατά ένα χρόνο.


Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι η ετήσια μετάβαση δεν θα ήταν επαρκής για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τους νέους κανονισμούς της ΚΑΠ και σε καμία περίπτωση για την έγκαιρη κατάρτιση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων των Κρατών Μελών και προτείναμε η μεταβατική περίοδος να είναι διετής, σε αντίθεση με τις προτάσεις της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο έλαβε μερική εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Απριλίου 2020. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν αναπτύξει μια κοινή αντίληψη για τη μεταβατική περίοδο και την απαιτούμενη διετή διάρκειά της, μόνο τα ζητήματα που σχετίζονται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) παρέμεναν ανοιχτά. Όταν υπήρξε η γενική συμφωνία και για το ΠΔΠ, μπόρεσε να ολοκληρωθεί και ο μεταβατικός Κανονισμός, όπως ψηφίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μην υπάρξει διακοπή στις γεωργικές αγροτικές επιδοτήσεις και εκτεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαίοι αγρότες και το αγροτικό εισόδημα.

Ήδη στον Κανονισμό για τη Μεταβατική ΚΑΠ 2021-22, εξασφαλίσαμε τη συνέχιση των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, της βιολογικής γεωργίας και των δημοσίων έργων στις αγροτικές περιοχές με βάση τους υπάρχοντες κανόνες για άλλα δύο χρόνια.


Παράλληλα ενσωματώσαμε εμπροσθοβαρώς το 2021 και 2022 τους πόρους του Μέσου Ανάκαμψης ύψους 365,3 εκ ευρώ για την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. H χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει πράσινες πολιτικές καθώς και τους νέους αγρότες προς μία ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή γεωργία. Οι πόροι θα διατεθούν μέσω του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.


Επιπλέον επεκτείναμε την εφαρμογή του νέου μέτρου για την “Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19” μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021.


Τέλος, μετά από παρέμβασή μου κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων, καταφέραμε να διατηρήσουμε τον αυξημένο προϋπολογισμό για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπως και τα έκτακτα μέτρα που αφορούν την πανδημία του covid19 για το 2021 και το 2022, για να είναι σε θέση οι αγρότες μας να αντιμετωπίζουν τις δυσχέρειες που προκαλούνται από την ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση των μικρών νησιών του Αιγαίου. Διατηρούμε αυξημένο προϋπολογισμό για ένα πρόγραμμα στήριξης, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εφοδιασμό των εν λόγω νησιών σε γεωργικά προϊόντα καθώς και για τη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής.

Κατά τη διετία που θα ισχύει ο Μεταβατικός Κανονισμός, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε για την μετουσίωση της ΚΑΠ σε μια πραγματικά νέα, πράσινη και έξυπνη πολιτική με καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Κυρίως, όμως, θα έχουμε την ευκαιρία να καταρτίσουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας που θα οδηγήσει τον αγροδιατροφικό τομέα τη χώρα μας μέχρι το 2030, απαιτώντας την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την ανάπτυξη μιας δομημένης διαβούλευσης από το αρμόδιο υπουργείο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και κυρίως με τους αγρότες.

コメント


bottom of page