top of page

Τοποθέτηση στην επιτροπή ENVI σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Ομιλία του ευρωβουλευτή του Syriza European Parliament, Πέτρου Κόκκαλη στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων #ENVI και της επιτροπής Ανάπτυξης #DEVE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εισηγητής, σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσία του επιτρόπου κ. Τζεντιλόνι.

Σας ευχαριστώ κ. πρόεδρε και εσάς κ. Επίτροπε που σας έχουμε μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου κ. Andrews, τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και όλους τους συναδέλφους, καθώς υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και λάβαμε πολλές τροπολογίες Στοχεύουμε σε μία καλή ανάλυση ενόψει και του High Level Political Forum των United Nations. Αυτή η συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης είχε καθυστερήσει πολύ, υπό το πρίσμα της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που ζήσαμε, και αναμένεται να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και τι όχι.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές εξελίξεις.

Ε;iναι αξιοσημείωτη η επανεστίαση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η ενσωμάτωση των ΣΒΑ στον κύκλο παρακολούθησης, όπως και οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προαναφέρατε, οι οποίες αποτελούν σημαντικό βήμα.

Η αναθεώρηση της Bελτίωσης της Nομοθεσίας ήταν ένα ακόμη θετικό βήμα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι ΣΒΑ αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των αξιολογήσεων των επιπτώσεων.

Επιπλέον, οι εκθέσεις παρακολούθησης της Eurostat βελτιώνονται, ενώ το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) κάνει σπουδαία δουλειά για την τοπικοποίηση των Στόχων και την παροχή περισσότερων πολύ απαραίτητων δεδομένων.

Ωστόσο, φοβάμαι ότι η προσέγγιση «στο σύνολο της διοίκησης» της Επιτροπής δεν υλοποιείται πλήρως.

Χρειαζόμαστε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση.

Δεν ακούμε σχεδόν ποτέ για τις ενέργειες της Επιτροπής για την υλοποίηση των ΣΒΑ και ταυτόχρονα, βλέπουμε λιγότερη προθυμία για διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Οι πολιτικές μας έχουν συχνά ακούσιο αρνητικό αντίκτυπο στην ΕΕ και κυρίως στις τρίτες - λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ενώ δεν είναι βέβαιο σε ποιο βαθμό ο προϋπολογισμός μας συμβάλλει στους Στόχους.

Είναι απαραίτητη μια νέα ολιστική στρατηγική υλοποίησης των ΣΒΑ από την ΕΕ που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω.

Για το σκοπό αυτό, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, αγαπητέ Επίτροπε:

Σκοπεύει η Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα γενική στρατηγική, πιθανόν στη βάση των εθελοντικών αναφορών των κρατών μελών (EU voluntary national reviews), με σαφείς, μετρήσιμους, χρονικά περιορισμένους στόχους, όπως έχει ζητηθεί επανειλημμένα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο;

Επιπλέον θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους που έχουμε θέσει για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Είναι η Επιτροπή υπέρ της δέσμευσης για μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς πολυμερή πλατφόρμα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Ποια είναι η κατάσταση των εργασιών για την αντιμετώπιση των αρνητικών εσωτερικών και εξωτερικών δευτερογενών επιπτώσεων των ενεργειών της ΕΕ;

Είναι η Επιτροπή υπέρ ενός μόνιμου διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων, όπου θα αναλάβει την ευθύνη της τακτικής ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την παγκόσμια επίτευξη των Στόχων;

Υπάρχουν προσπάθειες παρακολούθησης των ΣΒΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, που είναι και στη δική σας δικαιοδοσία;

Θέλω να συμμεριστώ και να τονίσω τη θέση του συναδέλφου μου κ. Andrews για την ανάγκη μέτρησης της προόδου των ΣΒΑ εκτός ορίων ΑΕΠ, κάτι που σχετίζεται στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Σε αυτό το πνεύμα πιστεύετε ότι οι ΣΒΑ πρέπει να παίξουν ρόλο στην καθιέρωση ενός παγκόσμιου στόχου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ενόψει COP27;

Σας ευχαριστώ πολύ!

Comments


bottom of page