top of page

Π. Κόκκαλης: Δουλέψαμε σκληρά, με αφοσίωση και αγάπη για τον Πειραιά

Τον απολογισμό της πενταετούς θητείας του στο Δήμο Πειραιά ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Κλιματική Αλλαγή, παρουσίασε σήμερα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ο Πέτρος Κόκκαλης.


Ο κ. Κόκκαλης έκανε λόγο για ένα κερδισμένο στοίχημα εξωστρέφειας, αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας και συμμετοχής, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Οι συνεργάτες μου και εγώ, αναβαθμίσαμε ριζικά τις διαχειριστικές δυνατότητες του Δήμου και συμβάλαμε στην εξασφάλιση πόρων ύψους 91 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της πόλης, αξιοποιώντας τα πιο προηγμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με γνώση και επιμονή επαναφέραμε τον Πειραιά στη φυσική του θέση, αυτή του πανευρωπαϊκού πρωταγωνιστή της γαλάζιας οικονομίας, εισάγοντας παράλληλα σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων».


Επίσης, ο Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε στον Πειραιά ως παράδειγμα αλληλεγγύης στα χρόνια της προσφυγικής κρίσης. Τέλος, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καταφέραμε ένας φορέας δημόσιας διοίκησης να γίνει εξωστρεφής, ανοιχτός, αποτελεσματικός και ανθρώπινος. Ήταν μια απαιτητική πενταετία, αλλά δουλέψαμε σκληρά, με αφοσίωση και αγάπη για τον Πειραιά».


Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο κ. Πέτρος Κόκκαλης από το 2014 έως σήμερα ολοκλήρωσε μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών:


-Δημόσια διαβούλευση, σχεδιασμός και εκπόνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δ. Πειραιά και έγκριση χρηματοδότησής της με τίτλο «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά με 80,5 εκ. € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 (Φεβρουάριος 2018). Μέσω τηςΟΧΕ/ΒΑΑ θα βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητα της πόλης του Πειραιά, θα υλοποιηθούν δράσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.-Υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας μέσω της ΟΧΕ/ΒΑΑ, με στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων (ΚΣΕ) με π/υ 6,1 εκ. €, του Κέντρου Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΚΣΕ - Νεοφυών) με π/υ 4 εκ. €, του Εκκολαπτηρίου Νεοφυών Επιχειρήσεων (BlueGrowth) με π/υ 1,8 εκ. € και του Κέντρου Γνώσης και Καινοτομίας (KIC/LL) με π/υ 2,1 εκ. € σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.


-Δημόσια διαβούλευση, σχεδιασμός και εκπόνηση της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξηςτου Δήμου Πειραιά 2018-2024 με 76 δράσεις, για 40 εκ των οποίων έχει διασφαλιστεί ήδη χρηματοδότηση 81,2 εκ € από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (κυρίως ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά), από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Η εκπόνηση της Στρατηγικής χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κόκκαλη.


-Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας Γαλάζιας Ανάπτυξης (BluePrint 4.0) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε μαθητές, σπουδαστές και νέους. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με π/υ 1,8 εκ € και η λειτουργία του θα ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου στον Πειραιά.


-Υλοποίηση του Διαγωνισμού Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία (BlueGrowthInitiative)που αποτελεί τον 1ο διαγωνισμό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και το μοναδικό πρόγραμμα «επώασης» για Maritime startups στην Ελλάδα. Έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση μέσω της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τη συνέχιση στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας ύψους 1,8 εκ €, ενώ από το 2014 έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 25 εταιρείες που παρέχουν 60 νέες θέσεις εργασίας, έχουν υποβληθεί 115 αιτήσεις και έχουν διοργανωθεί περίπου 130 εκδηλώσεις για τη δικτύωση του ανθρώπινου οικοσυστήματος που στηρίζει τη γαλάζια ανάπτυξη του Πειραιά.
-Σημαντική Διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Προώθησης της Επιχειρηματικότητας έτους 2018», απονεμήθηκε στο Δήμο Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGGROW) το πρώτο βραβείο της κατηγορίας «Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Πνεύματος». Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά ξεχώρισε μεταξύ 303 προτάσεων από 32 χώρες και αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλένδετων δράσεων για τη στήριξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας.


-Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα (2014-2019) και στο ΕΣΠΑ. Κατά τη θητεία του κ. Κόκκαλη έχουν εγκριθεί, μετά από εξαιρετικά ανταγωνιστικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υλοποιούνται 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ € για το Δ. Πειραιά. Τα έργα αφορούν τους τομείς της αστικής κινητικότητας, της κλιματικής αλλαγής, της επιχειρηματικότητας, της γαλάζιας ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ένταξης προσφύγων. Κατά τη θητεία του κ. Κόκκαλη ολοκληρώθηκαν 8 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 10.727.745,70 € και ξεκίνησε η υλοποίηση 7 έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό 6.281.276,25 €
-Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.)

Το 2016 ο Δήμος Πειραιά προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 αναφορικά µε τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Συγκεκριμένα δεσμεύεται για τη μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας της πόλης µέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της εκτίμησης των κινδύνων και της τρωτότητας.


-Συμμετοχή στην εκπόνηση της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Πειραιά 2018-2024, που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο 2018, η οποία έχει ως στόχο μια πόλη σύγχρονη, ανοιχτή, συμμετοχική, έξυπνη και διασυνδεδεμένη. Οι δράσεις της Ψηφιακής στρατηγικής αφορούν τις έξυπνες υποδομές, την έξυπνη οικονομία και την έξυπνη διαβίωση των πολιτών.


-Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

To Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Πειραιά είναι στρατηγικό σχέδιο και καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το σύνολο του Π/Υ του είναι 155.000€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και εγκρίθηκε το 2017.

-Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων

Η εκπόνηση της στρατηγικήςπεριλαμβάνει έρευνα για την παρούσα κατάσταση του μεταναστευτικού στον Δήμο Πειραιά, αναγνώριση και καταγραφή αναγκών και ελλείψεων και συγγραφή της Στρατηγικής προκειμένου οι ανάγκες να καλυφθούν και οι ελλείψεις να εκλείψουν. Η στρατηγική χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κόκκαλη και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2019.
-Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2015 - Ημέρες Θάλασσας

Στις 28 και 29 Μαΐου του 2015 ο Δήμος Πειραιά φιλοξένησε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Hμέρας Θάλασσας, γιορτάζοντας την πλούσια θαλάσσια και πολιτιστική του κουλτούρα και διοργανώνοντας το πιο επιτυχημένο Συνέδριο στην ιστορία του ευρωπαϊκού αυτού θεσμού με ρεκόρ συμμετεχόντων. Παράλληλα, διοργάνωσε και τις πρώτες Ημέρες Θάλασσας, «μια άνευ προηγουμένου σειρά δημόσιων εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πειραιά», σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας, κ. KarmenuVella. Μέσω της ΟΧΕ/ΒΑΑ έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των Ημερών Θάλασσας μέχρι το 2023, με π/υ 300.000€, ώστε να κατοχυρωθεί ο ήδη διαμορφωμένος χαρακτήρας τους ως θεσμού της πόλης.
-Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Το ΣΕΜ δημιουργήθηκε το 2015 και ο κ. Πέτρος Κόκκαλης ανέλαβε Πρόεδρος του ΣΕΜ τον Ιούνιο 2017. Αποστολή του ΣΕΜ είναι να προωθεί δράσεις για την ομαλή και αρμονική συμβίωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία. Σημαντικές δράσεις του ΣΕΜ ήταν η συμμετοχή του Δ. Πειραιά στο δίκτυο πόλεων που υλοποιούν προγράμματα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, η καταγραφή των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, με στεγαστικά και άλλα προγράμματα για πρόσφυγες και μετανάστες και η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο έργο ADMin4ALL, που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και αφορά στην επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων σε θέματα κοινωνικής ένταξης ευπαθών μεταναστών και προσφύγων.

Comments


bottom of page