Παρέμβαση στη συνεδρίαση της επιτροπής ENVI, αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας

και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), παρουσία της επιτρόπου μεταφορών Adina-Ioana Vălean,

αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία. 29/10/2020