top of page

ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΡΟΦΙΜΑ – IANOYAΡΙΟΣ 2023  • Ο κ. Gill,  εκπρόσωπος του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Wojciechowski, δήλωσε στην EUROPE στις 4 Ιανουαρίου ότι ένας δομημένος διάλογος, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών «θα βοηθήσει στην ενίσχυση της κατανόησης των τρεχουσών και των αναμενόμενων προκλήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και στην ακρόαση των ανησυχιών των αγροτών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής». Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κυμαίνονται από μικρούς παραγωγούς βιολογικών τροφίμων έως μεγάλους παραγωγούς σιταριού και από αυτούς που παράγουν και επεξεργάζονται τρόφιμα έως αυτούς που τα διαθέτουν στην αγορά. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης, το χρονοδιάγραμμα και ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε αυτόν τον δομημένο διάλογο δεν έχουν ανακοινωθεί σε αυτό το στάδιο. 


  • Η ασφάλεια και η διαφάνεια σε όλη την τροφική αλυσίδα, το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η επισιτιστική ασφάλεια είναι οι γεωργικές προτεραιότητες της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως ανακοίνωσε ο Βέλγος υπουργός Γεωργίας David Clarinval στις 8 Ιανουαρίου. Επίσης, η βελγική Προεδρία της ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στην υγεία των ζώων και την πρόληψη των ασθενειών τους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «One Health»», ενώ επίσης δεσμεύεται να εργαστεί για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωσή τους, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αυξανόμενες κοινωνικές προσδοκίες, τις ηθικές εκτιμήσεις και τις πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις αειφορίας. Τέλος, η ευημερία των ζώων συντροφιάς θα είναι υψίστης σημασίας για τη βελγική Προεδρία, ενώ κ. Clarinval ελπίζει ότι θα υπάρξει κοινή θέση σχετικά με την πρόταση σχετικά για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT). 


  • Στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 8 Ιανουαρίου, η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανέφερε ότι θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την πρόταση για τα πρότυπα εμπορίας για ορισμένα προϊόντα στις 30 Ιανουαρίου. Οι κύριες διαφορές μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι εξής: Όσον αφορά στην επισήμανση προέλευσης του μελιού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει να εφαρμόσει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο  θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού του μελιού, συνδέοντάς το με τους μελισσοκόμους ή με τους συγκομιστές στην περίπτωση του εισαγόμενου μελιού και θέλει επίσης να εισάγει έναν νέο τύπο μελιού, που ονομάζεται «μη θερμαινόμενο μέλι». Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να εφαρμόσει την επισήμανση προέλευσης για τους χυμούς φρούτων, προσδιορίζοντας τη χώρα προέλευσης των φρούτων και στην περίπτωση των χυμών φρούτων με μειωμένη ζάχαρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να απαγορεύσει στην επισήμανση, κάθε ισχυρισμό που υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει θετικές ιδιότητες (για παράδειγμα, ότι περιέχει λιγότερες θερμίδες ή είναι πιο υγιεινό).  Όσον αφορά στις μαρμελάδες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την εισαγωγή της επισήμανσης προέλευσης, τόσο για τα φρούτα όσο και για τη ζάχαρη που χρησιμοποιούνται.


  • Ο στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως η επικείμενη διεύρυνση της ΕΕ και οι προοπτικές για τις αγροτικές περιοχές, δήλωσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 15 Ιανουαρίου.                    Οι αντιπροσωπείες τόνισαν την ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας στους αγρότες και να αποφευχθούν οι αμφιλεγόμενες απόψεις. Άλλα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν στη διαχείριση κρίσεων και την ανάγκη για ανανέωση των γενεών. Η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σκοπεύει να διαρθρώσει τη συζήτηση των υπουργών σε τρία ερωτήματα:                                  

  1. - Πώς μπορούν οι γεωργοί της ΕΕ να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα, σε βιώσιμη βάση;                

  2. - Ποια πρέπει να είναι τα βασικά θέματα αυτού του στρατηγικού διαλόγου; 

  3. - Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;


  • Έντονη κριτική για την αγροτική πολιτική της ΕΕ διατυπώθηκε στην συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιανουαρίου, αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αγροτών, με πολλούς ευρωβουλευτές να θεωρούν ότι ο τομέας είναι υποτιμημένος και υπόκειται συνεχώς σε δημοσιονομικές περικοπές. Για την ομάδα του ΕΡΡ, ο Ιταλός ευρωβουλευτής Herbert Dorfmann σχολίασε αρνητικά την κριτική στον τομέα, σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική του διάσταση, αναφέροντας ότι οι αγρότες κατανοούν τη σημασία της εφαρμογής βιώσιμων συστημάτων παραγωγής. Για την ομάδα S&D, η Ισπανίδα ευρωβουλευτής Clara Aguilera ανέφερε ότι η ΚΑΠ δεν προστατεύει αρκετά τον τομέα και οι πράσινες πολιτικές πρέπει να έχουν την συναίνεση των αγροτών, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Ulrike Müller, της ομάδας του Renew Europe, με αφορμή τις διαδηλώσεις των αγροτών στη Γερμανία καταφέρθηκε εναντίον της «γραφειοκρατία των Βρυξελλών» και ζήτησε μια νέα γεωργική πολιτική. Ο Γάλλος ευρωβουλευτής Benoît Biteau της ομάδας Greens/European Free Alliance ανέφερε ότι το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής δεν είναι βιώσιμο, σημειώνοντας ότι η γεωργία, εκτός από θέμα τροφίμων, είναι επίσης θέμα κλίματος, βιοποικιλότητας και υγείας. Για την ομάδα ECR, η Τσέχα ευρωβουλευτής Veronika Vrecionová σημείωσε ότι η αγροπεριβαλλοντική νομοθεσία αγνοεί την κατάσταση των αγροτών και οδήγησε σε αύξηση της γραφειοκρατίας για τον κλάδο. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής για την ομάδα ID, Christine Anderson υποστήριξε ότι το θεσμικό πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή προκάλεσε την κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας και την συρρίκνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέλος, για την ομάδα The Left, ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Luke Ming Flanagan υποστήριξε ότι οι επιδοτήσεις για τα «πράσινα μέτρα» είναι απλά «χαρτζιλίκι» για τους αγρότες.


  • Στις 23 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ ζήτησαν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τον στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ, ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρείχε στο Συμβούλιο της ΕΕ λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, καλώντας για συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και διατήρησης της φύσης. Ο Janusz Wojciechowski, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία επισήμανε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο, αλλά όμως τόνισε την απώλεια γεωργικής γης σε μια δεκαετία στην ΕΕ και τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Ζήτησε αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, καθώς η τρέχουσα χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ο Επίτροπος υποστήριξε τη δημιουργία ενός 3ου πυλώνα της ΚΑΠ, που θα βοηθά τους αγρότες σε περιόδους κρίσης.  Η Ρουμανία ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία για την τροποποίηση των στρατηγικών σχεδίων για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2023-2027 και για την απλοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Οι υπουργοί ζήτησαν να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και αρκετοί από αυτούς ζήτησαν να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με ορισμένους οικολογικούς κανόνες (παύση καλλιέργειας, αμειψισπορά) προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή. Η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η απλούστευση της ΚΑΠ και να εξασφαλιστεί ένας ανταγωνιστικός τομέας. Ο Ισπανός υπουργός Luis Planas, είπε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήταν εκτεταμένη, παρά τις προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν (ξηρασία, πόλεμος στην Ουκρανία). Ο Ούγγρος υπουργός, István Nagy, επεσήμανε ότι η ΚΑΠ πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των αγροτών και ζήτησε καλύτερη ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας στον κλάδο και ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κρίσεων. Οι Κάτω Χώρες τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των κυβερνήσεων και των αγροτών. Η γερμανική αντιπροσωπεία υπογράμμισε την ανάγκη να καταστεί η γεωργία της ΕΕ πιο βιώσιμη και δίκαιη. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτόν τον στρατηγικό διάλογο, επέμεινε η γαλλική αντιπροσωπεία, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για τις ανησυχίες των αγροτών. Η Γαλλία και άλλες χώρες τόνισαν επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκή εισοδήματα για τους αγρότες, προκειμένου να βοηθηθούν στην πράσινη μετάβαση. Τέλος, η Ιρλανδία ζήτησε έναν σταθερό προϋπολογισμό για την ΚΑΠ.


  • Στις 24 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την τροποποιημένη πρόταση που διέπει τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Η έκθεση της Jessica Polfjärd (ΕPP, Σουηδία) εγκρίθηκε με 47 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 2 αποχές. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νομοθεσία αυτή έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Οι Greens/European Free Alliance και η The Left εξέδωσαν ανακοίνωση, μετά την ψηφοφορία, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ομάδα S&D είναι σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένη με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η οποία δεν έλαβε υπόψη τις τροπολογίες της. Σύμφωνα με τον Christophe Clergeau (S&D, Γάλλος), «η δεξιά, η ακροδεξιά και οι φιλελεύθεροι επιτρέπουν την καλλιέργεια νέων ΓΤΟ, χωρίς καμία ενημέρωση των καταναλωτών και χωρίς καμία προστασία για τους αγρότες που δεν τους θέλουν». Οι συμβιβαστικές τροπολογίες του ΕΡΡ, του Renew Europe και του ECR εγκρίθηκαν, ενώ εναλλακτικοί συμβιβασμοί (από S&D, Greens/European Free Alliance και The Left) απορρίφθηκαν.

Commentaires


bottom of page