top of page

ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΡΟΦΙΜΑ–ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2023 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ που εκπροσωπούνται στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (CSA) επιβεβαίωσαν, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, τη συμφωνία για βιολογική τροφή σε κατοικίδια ζώα (σκύλους και γάτες) και το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το σχετικό κείμενο (https://aeur.eu/f/8tu) στις 9 Οκτωβρίου.


 • Γεωργικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί της ΕΕ (Copa-Cogeca) καθώς και αρκετοί ευρωβουλευτές, κυρίως Γάλλοι, επιδοκίμασαν, στις 4 Οκτωβρίου, την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει στους παραγωγούς λεβάντας να εξαιρεθούν από τους κανονισμούς σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία με χημικές ουσίες και μείγματα (Κανονισμός «CLP»). Επίσης, επιδοκίμασαν στις 6 Οκτωβρίου, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη μεγαλύτερη εμπλοκή τους στις αποφάσεις που τους αφορούν και δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα κείμενα που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων και το νόμο για τη φύση.


 • Ως μέρος του πιθανού νέου χαρτοφυλακίου του ως εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», ο Maroš Šefčovič διαβεβαίωσε, κατά τις ακροάσεις του ως υποψήφιος, ότι θα υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων για τις μεταφορές των ζώων εκτροφής.


 • Σύμφωνα με τη βραχυπρόθεσμη έκθεση προοπτικών του φθινοπώρου 2023 για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023, ο ξηρός καιρός σε συνδυασμό με την υπερβολική βροχόπτωση σε πολλά μέρη της Ευρώπης συνέχισε να δοκιμάζει την ήδη επιβαρυμένη ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής.


 • Στην συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (CSA), στις 9 Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει πιο ευέλικτη τη διαδικασία τροποποίησης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).


 • Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (CSA) σημείωσε πρόοδο στις 16 Οκτωβρίου στις διαπραγματεύσεις σχετικά με προτάσεις αναθεώρησης των προτύπων εμπορίας που ισχύουν για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, χυμοί φρούτων και μαρμελάδες, μέλι, πουλερικά ή αυγά.


 • Τον νέο κανονισμό για τη δημιουργία «δικτύου δεδομένων με στόχο τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ψήφισε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ευρεία πλειοψηφία. Πρόκειται για μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής «από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με τη συλλογή και χρήση δεδομένων που θα συμβάλλουν στη «μετάβαση σε διατροφικά συστήματα φιλικά προς το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία». Ο νέος κανονισμός αφορά τη μετατροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης, γνωστό ως ΔΙΓΕΛΠ στους Έλληνες αγρότες, σε δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα συμβάλει στη προσπάθεια που γίνεται για τη χάραξη πολιτικών που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και επιδόσεις. Στόχος είναι να συλλέγονται αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας δεδομένα, ώστε οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι γεωργοί και άλλοι φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα. Η συμμετοχή των γεωργών στο νέο Δίκτυο θα είναι εθελοντική και κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα φορέα υλοποίησης του Δικτύου Βιωσιμότητας.


 • Υπέρ της άρσης των φραγμών στην πρόσβαση των νέων στη γεωργία τάσσεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κάνει σαφές ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στους νέους αγρότες και οι ευρωβουλευτές ζητούν δημόσιες πολιτικές, που θα ενθαρρύνουν την ανανέωση των γενεών στις εκμεταλλεύσεις της ΕΕ και να παρέχεται στους νέους αγρότες πρόσβαση σε αξιόπιστο Διαδίκτυο καθώς και εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματικό σχεδιασμό ή καινοτόμες πρακτικές. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων αγροτών στη γη και την αντιμετώπιση ζητημάτων συγκέντρωσης γης και αρπαγής γης. Η εισηγήτρια του ΕΚ Isabel Carvalhais (S&D) δήλωσε: «Οι νέοι που ξεκινούν μια επαγγελματική δραστηριότητα στη γεωργία αντιμετωπίζουν ισχυρούς φραγμούς που απαιτούν μια πιο αποτελεσματική δράση από διαφορετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η έκθεσή μας είναι μια συμβολή για τον καθορισμό μελλοντικών πολιτικών για τη στήριξη των νέων αγροτών. Οι νέοι αγρότες πιστεύουν ότι υπάρχει μέλλον στη γεωργία. Εναπόκειται στην πολιτική να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να κάνει αυτό το μέλλον πιο λαμπρό».


 • Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (CSA), στις 16 Οκτωβρίου, η ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, διά του Υπουργού Γεωργίας, Luis Planas, αναφέρθηκε στην τέταρτη σύνοδο διαπραγματεύσεων με την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη γενική αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις.


 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στις 19 Οκτωβρίου μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη πρωτεϊνική στρατηγική της Ένωσης, που θα καλύπτει τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση όλων των τύπων πρωτεϊνών (ζωικών και φυτικών) στην Ένωση. Η σχετική έκθεση της Emma Wiesner (Renew Europe), σχετικά με τη στρατηγική αυτή, εγκρίθηκε με 305 ψήφους υπέρ, 129 κατά και 69 αποχές.


 • Σχεδόν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν στις 19 Οκτωβρίου να σταματήσει η εκτροφή ζώων για παραγωγή γούνας, όπως ζήτησε η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Fur Free Europe».


 • Οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ χαιρέτησαν την πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, δήλωσε ο Luis Planas, Προεδρεύων του Συμβουλίου, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον Ιούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων νομικά δεσμευτικών στόχων, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.


 • Οι διαπραγματευτές από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 24 Οκτωβρίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις (EUROPE B13273A9). Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Paolo De Castro (S&D) χαιρέτισε τον ενισχυμένο ρόλο των ομάδων παραγωγών και τα μέτρα για την αποφυγή πλαστών ονομάτων ανά τομέα.


 • Στις 24/10, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση της σχετικά με μέτρα για τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων και τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου όλων των χημικών φυτοφαρμάκων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030 και τη χρήση των λεγόμενων «πιο επικίνδυνων προϊόντων» κατά 65%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2013-2017. Οι ευρωβουλευτές θέλουν κάθε κράτος μέλος να υιοθετήσει εθνικούς στόχους και στρατηγικές, με βάση τις ουσίες που πωλούνται ετησίως, το επίπεδο επικινδυνότητάς τους και το μέγεθος της γεωργικής τους έκτασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα επαληθεύσει κατά πόσον οι εθνικοί στόχοι πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030.

Hozzászólások


bottom of page