top of page

Νέα από τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Φεβρουάριος 2023 • Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων Peter Kullgren, η σουηδική Προεδρία θα προωθήσει τη νομοθεσία που καλύπτει τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις εκπομπές από τη γεωργία, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους σπόρους και το φυτικό και δασικό αναπαραγωγικό υλικό, καθώς και τις δυνατότητες της βιοοικονομίας. Ταυτόχρονα, υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία, θα δοθεί έμφαση στην παρακολούθηση της κατάστασης της γεωργικής αγοράς και των τάσεων στις τιμές των γεωργικών εισροών. Η στάση των ευρωβουλευτών στην έκθεση του Σουηδού Υπουργού Γεωργίας για τους στόχους της Προεδρίας ήταν γενικά θετική. Ο Ιταλός συντονιστής του ΕΛΚ Χέρμπερτ Ντόρφμαν ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξαγωγές της Ουκρανίας προς εκείνες τις χώρες που χρειάζονται επειγόντως συγκεκριμένα προϊόντα ουκρανικής προέλευσης. Για την πολιτική ομάδα των S&D, η Ισπανίδα ευρωβουλευτής Clara Aguilera, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), ειδικά για την ΚΑΠ, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των λιπασμάτων. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Ulrike Müller, συντονίστρια της ομάδας Renew Europe, ζήτησε να υπάρχει διασύνδεση και ολιστική προσέγγιση μεταξύ των πολιτικών σε θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Για τους Πράσινους, ο Σουηδός ευρωβουλευτής Pär Holmgren τόνισε την ανάγκη να υπάρξει πιο στοχευμένη προσέγγιση στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και στην υλοποίηση της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Ο Τσέχος Ivan David του ID ζήτησε από την Σουηδική Προεδρία να επικεντρωθεί σε ρεαλιστικούς στόχους, δεδομένου ότι οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Η Τσέχα ευρωβουλευτής Veronika Vrecionová του ECR απέδωσε τα εύσημα για την αναφορά στην αναγκαιότητα για την καλή διαβίωση των ζώων, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.


 • Με επιστολή του, υπογεγραμμένη από 16 Υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ, ο Υπουργός Γεωργίας της Αυστρίας καλεί την σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να ξεκινήσει τη νομική αναθεώρηση αρμοδιοτήτων για τις τρέχουσες και τις επικείμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν στο έδαφος, καθώς τη γεωργική και δασική γη, έστω να επιτευχθεί η «συμφιλίωση» των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων. Το αυστριακό αίτημα υποστηρίχθηκε στην συνέχεια και από κράτη μέλη που δεν είχαν υπογράψει αρχικά την επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ισπανίας.


 • Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Janusz Wojciechowski δήλωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση (450 εκ. ευρώ συνολικά) για να αποζημιωθούν οι αγρότες στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας, που υποφέρουν από τις επιπτώσεις του πολέμου. Η δήλωση αυτή ήταν το αποτέλεσμα σχετικής πρότασης της Πολωνίας, με την υποστήριξη και άλλων χωρών, η οποία έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων των αυξημένων γεωργικών εισαγωγών από την Ουκρανία στις τοπικές αγορές και ζήτησε αποζημίωση για τους αγρότες.


 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο ελληνικό σχέδιο ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς αγροτικού τομέα, στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, για να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους, για μέρος των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν, ιδίως λόγω της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων, δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


 • Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τη μετάβαση στα οργανικά λιπάσματα και τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά λιπάσματα, ενώ η αναστολή των εισαγωγικών δασμών θα πρέπει να παραταθεί για όλα τα ορυκτά λιπάσματα εκτός από όσα εισάγονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των τιμών, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές της AGRI, μέσω έκθεσης που συντάχθηκε από τον Πρόεδρο της COMAGRI Norbert Lins (EPP, DE) και ψηφίστηκε με 38 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 2 αποχές. Κατά τη συζήτηση, η Επιτροπή αναφέρθηκε στις διαδοχικές μειώσεις του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, οι οποίες πρέπει να αντισταθμιστούν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης των γεωργικών δραστηριοτήτων πέρα από τον προϋπολογισμό, αφού το αποθεματικό κρίσης δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών των λιπασμάτων. Τέλος, πρότεινε να χρησιμοποιούνται περισσότερα ορυκτά λιπάσματα αντί των χημικών και ζήτησε να υλοποιηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τα λιπάσματα, καθώς και να παρουσιαστεί μια στρατηγική της ΕΕ για τα αειφόρα θρεπτικά συστατικά του εδάφους έως τον Ιούνιο.


 • Ένας συνασπισμός περισσότερων από 50 οργανισμών από 17 κράτη μέλη της ΕΕ, με αναφορά στους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Φεβρουαρίου, ζήτησαν να παραμείνει η νέα γενιά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) υπό ρύθμιση, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν βάσει της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον, γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει νομοθετική πρόταση στις 7 Ιουνίου, για να διευκολύνει την εμπορία αυτών των ΓΤΟ νέας γενιάς.


 • Ο ευρωβουλευτής Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία) με επιστολή του στον Bernd Lange (S&D, Γερμανία), Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας προεδρεύει, να έχει αρμοδιότητα για την εξέταση της πρότασης για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα, αφού έλθει σε επαφή με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία είναι αρμόδια για αυτό το θέμα, ενόψει της κοινής συνεδρίασης για τα υπάρχοντα μοντέλα πιστοποίησης των απορροφήσεων άνθρακα, που αποθηκεύονται σε γεωργικά εδάφη, στις 27 Φεβρουαρίου.


 • Στις 13 Φεβρουαρίου, σχεδόν 50 ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες και κράτη-μέλη, με επιστολή τους στον Επίτροπο για τη Γεωργία, Janusz Wojciechowski, ζήτησαν την αναθεώρηση της Οδηγίας για το μέλι, προκειμένου να καταπολεμηθεί η νοθεία του και να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι της ΕΕ. Οι εν λόγω ευρωβουλευτές ζητούν η ετικέτα της συσκευασίας του μελιού που εισάγεται από τρίτες χώρες να αναφέρει τη χώρα προέλευσης και το αντίστοιχο ποσοστό «πραγματικού» μελιού. Η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας για το μέλι αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2023.


 • Η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 50% την περίοδο 2012-2020, φτάνοντας το 9,1% της καλλιεργούμενης γεωργικής έκτασης. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία αντιπροσώπευαν το 52% το 2012 και το 59% το 2020. Η Γαλλία, με αύξηση 150%, έφτασε τα 2,5 εκατομμύρια εκτάρια, εκτοπίζοντας την Ισπανία με τα 2,4 εκατομμύρια εκτάριο. Οι περισσότερες από τις κοινοτικές βιολογικές καλλιέργειες είναι μόνιμες, αντιστοιχούν σε βοσκοτόπια 42%, χορτολιβαδικές 17%, δημητριακά 16% και άλλες καλλιέργειες όπως ορισμένα οπωροφόρα δένδρα, ελιές και αμπέλια κατά 11%.


 • Η σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υπέβαλε, ενόψει της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA) που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου, σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη συμβολή της βιοοικονομίας στη γεωργία και την ανάγκη να ενισχυθεί η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και σε ανθεκτικά και δίκαια συστήματα τροφίμων. Το επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας, στις 20-21 Μαρτίου, αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα για το θέμα αυτό.


 • Η ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Σάρα Βίνερ, η οποία ηγείται της αναθεώρησης του πλαισίου της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, πιέζει για περισσότερη φιλοδοξία στους στόχους και στα χρονοδιαγράμματα, με μείωση της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων από 50% σε 80% έως το 2030. Κάτι τέτοιο θα προσάρμοζε την ενωσιακή νομοθεσία πολύ κοντά στα αιτήματα της πρωτοβουλίας πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες», η οποία είχε ζητήσει να επιδιωχθεί η εν γένει μείωση των συνθετικών φυτοφαρμάκων κατά 80%. Επιπλέον, το σχέδιο της έκθεσης θέτει αυστηρότερες γραμμές βάσης ως προς τη μέτρηση της σχετικής μείωσης έως το 2030 σε κάθε κράτος-μέλος, αφού αντί της μείωσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με τη χρήση κατά την περίοδο 2015-2017, το έγγραφο ορίζει ως περίοδο αναφοράς το διάστημα 2018-2020.

Comments


bottom of page