top of page

Νέα από τον Αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Οκτώβριος 22
  • Με συντριπτική πλειοψηφία, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο νέος Κανονισμός σχετικά με τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές, στον οποίο ήταν εισηγητής ο Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ο Κανονισμός ενοποιεί τη συλλογή γεωργικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων, θεσπίζοντας ένα βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Τα βασικά στοιχεία που εισάγει ο νέος Κανονισμός είναι τα εξής:

· Για πρώτη φορά, στις αρχές του 2028, θα δημοσιευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμα και αξιόπιστα για τη χρήση των φυτοφαρμάκων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων.

· Θα συλλέγονται ποιοτικά, συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα για τη φυτική και ζωική παραγωγή, τις γεωργικές τιμές και τα θρεπτικά συστατικά στα γεωργικά λιπάσματα.

· Τα στατιστικά δεδομένα για τη βιολογική γεωργία θα ενσωματωθούν στα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων.

· Στα στοιχεία για τις εισροές στη γεωργία που δημοσιεύει η Eurostat θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα κτηνιατρικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμακευτικών προϊόντων σε ζώα παραγωγής τροφίμων.

· Θα συλλέγεται πλήθος δεδομένων και σε περιφερειακό επίπεδο.

· Διασφαλίζεται το δικαίωμα του κοινού να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες κατόπιν αιτήματος καθώς και πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

· Εισάγονται κατάλληλες ρήτρες διασφάλισης για την αποφυγή αυξημένου διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς και τις εθνικές διοικήσεις

· Εξασφαλίζεται οικονομική στήριξη για τις εθνικές στατιστικές αρχές έως και 95%. Μεταξύ άλλων, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί η εφαρμογή ad hoc συλλογών δεδομένων, μελετών σκοπιμότητας και πιλοτικών μελετών, η ανάπτυξη μεθοδολογιών και καινοτόμων προσεγγίσεων για την προσαρμογή των συστημάτων συλλογής δεδομένων.

  • Στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Επείγουσα ανάγκη στρατηγικής της ΕΕ για τα λιπάσματα προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη”, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης. Ο ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος των εισροών, στηρίζοντας παράλληλα τους αγρότες στη μετάβαση σε φυσικές μεθόδους, ενισχύοντας ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων. Ταυτόχρονα ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιπάσματα.

  • Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Wojciechowski ανακοίνωσε στην ολομέλεια του ΕΚ στις 6 Οκτωβρίου ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να καταλήξει σε μια νέα ανακοίνωση για τα λιπάσματα, που θα περιλαμβάνει τον τρόπο μείωσης της παραγωγής των σχετικών χημικών ουσιών και την εξάρτηση από τις προμήθειές τους από τρίτες χώρες, ιδίως τη Ρωσία, ενώ εξετάζεται επίσης ο τρόπος παραγωγής τους». Ο κ. Wojciechowski περιέγραψε «το τεράστιο θέμα αύξησης των τιμών των λιπασμάτων», ως «το κύριο πρόβλημα πλέον για τους αγρότες», καθώς και τον «κίνδυνο για την επισιτιστική ασφάλεια», ως «άμεση συνέπεια της παράνομης και απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της τεράστιας αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, που επηρεάζουν τις τιμές των λιπασμάτων».

  • Τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέκριναν, σχεδόν στο σύνολό τους, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, με την οποία όλες οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών, χοίρων και πουλερικών με περισσότερες από 150 κτηνοτροφικές μονάδες θα υπάγονται στην αναθεωρημένη οδηγία (EUROPE B12926A2).

  • Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για ένα συμβιβαστικό κείμενο που αποσκοπεί στην παράταση των αλιευτικών περιορισμών στην πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ για δέκα χρόνια. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση άλλων σκαφών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα και τους αλιευτικούς πόρους τους σε μια περιοχή που εκτείνεται έως και 12 ναυτικά μίλια.

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ προτιμούν να ανατίθενται μόνο διοικητικά καθήκοντα στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) για τη διαχείριση των γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ). Εμπειρογνώμονες από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (CSA) συζήτησαν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου τον ρόλο του EUIPO στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ένα από τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι να επιτραπεί στην Επιτροπή να μεταφέρει ορισμένα καθήκοντα στο EUIPO μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

  • Έκθεση της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει τα κρυφά συμφέροντα ορισμένων λόμπι που εργάζονται στον τομέα των νέων γονιδιωματικών τεχνικών (NGTs). Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένοι φορείς που τάσσονται υπέρ της απορρύθμισης των νέων τεχνικών επεξεργασίας γονιδιώματος έχουν άμεσους δεσμούς με τη βιομηχανία σπόρων (συμπεριλαμβανομένων των Bayer και Corteva). Την άνοιξη του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τους ΓΤΟ που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ είχαν ζητήσει αυτή την αναθεώρηση της νομοθεσίας και η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται σε αυτήν την τροπολογία.

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου την έκθεση της Clara Aguilera (S&D) για την υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με την οποία το αναπτυξιακό δυναμικό του τομέα της υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης «πρέπει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες –οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό– της βιώσιμης ανάπτυξης».

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την ΕΕ να είναι πραγματικά φιλόδοξη στη 19η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES COP19 στον Παναμά, 14-25 Νοεμβρίου). Επαναλαμβάνοντας την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, το Κοινοβούλιο ζητεί ειδικότερα την εξάλειψη κάθε παράνομης διακίνησης ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση έως το 2025 και τη διατήρηση μόνο του νόμιμου και βιώσιμου εμπορίου άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Comments


bottom of page