top of page

Νέα από τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Μάιος 2023  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 2 Μαΐου έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία στο πλαίσιο της διασφάλισης του κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων σοβαρών υλικοτεχνικών σημείων συμφόρησης σε πέντε κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία). Τα μέτρα αφορούν μόνο τέσσερα γεωργικά προϊόντα - σιτάρι, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη και ηλιόσπορο από την Ουκρανία. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σίτος, αραβόσιτος, ελαιοκράμβη και ηλιόσπορος από την Ουκρανία μπορούν να συνεχίσουν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Τα προϊόντα μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ή να μεταφέρονται μέσω αυτών των πέντε κρατών μελών μέσω κοινής τελωνειακής διαδικασίας διαμετακόμισης ή να μεταβούν σε χώρα ή έδαφος εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να επιβάλει εκ νέου προληπτικά μέτρα μετά τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα στις 5 Ιουνίου 2023, εφόσον συνεχιστεί η έκτακτη κατάσταση και να ξεκινήσει αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς της Ένωσης για άλλα ευαίσθητα προϊόντα στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας διασφαλίσεων της πρότασης της Επιτροπής για τον νέο κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα.


  • Το ΕΛΚ στις 5 Μαΐου επέκρινε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», απορρίπτοντας την πρόταση για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, «επειδή οι επιλεγμένοι στόχοι μείωσης δεν είναι εφικτοί και η πρόταση δεν προσφέρει στους αγρότες βιώσιμες εναλλακτικές». Συγκεκριμένα, το ΕΛΚ ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το όραμά του για τη γεωργία στην συνέλευσή του στο Μόναχο στις 4-5 Μαΐου, στο οποίο αναφέρεται ότι «τώρα δεν είναι η ώρα να τεθεί σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη». Το ΕΛΚ απορρίπτει όχι μόνο το κείμενο για τα φυτοφάρμακα, αλλά και τον προτεινόμενο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, γιατί «σε πάρα πολλές περιφέρειες ή κράτη μέλη, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη φύση έχει οδηγήσει σε γραφειοκρατικό εφιάλτη και αδιέξοδο σχεδιασμού, θέτοντας σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Το ΕΛΚ αντιτίθεται ιδιαίτερα στον στόχο της αφαίρεσης του 10% της γεωργικής γης από την παραγωγή, ένα μέτρο που θεωρεί «ανεύθυνο στο σημερινό πλαίσιο». Επιπλέον, θεωρεί ότι «οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις από την πολλαπλή συμμόρφωση, στο καθεστώς προϋποθέσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα πρέπει να επεκταθούν, έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση περισσότερων εκτάσεων για παραγωγικούς σκοπούς, για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων». Για όλα τα παραπάνω θα γίνει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Μαΐου, κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ.


  • Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τελική συμφωνία σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα γεωργικά προϊόντα. Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου, οι αντιπροσωπείες της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (ΕΕΑ) ενέκριναν πρόταση που περιγράφει λεπτομερώς τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το κείμενο σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) και τα συστήματα ποιότητας. Η εντολή δεν παρέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) καμία αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις καταχώρισης ΓΕ, θέση πολύ κοντά σε αυτήν της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αρκετές αντιπροσωπείες (Γερμανία, Φινλανδία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο) φέρεται να εξέφρασαν την πρόθεσή τους να βρουν καλύτερη λύση για τον ρόλο του EUIPO στον τομέα των ΓΕ κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εγκριθεί στα τέλη Μαΐου στην ολομέλεια. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουν να συνάψουν συμφωνία το δεύτερο εξάμηνο του 2023.


  • Στις 9 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία. Η έκθεση της Carmen Avram (S&D, Ρουμανία) σχετικά με αυτό το καθεστώς εγκρίθηκε (534 ψήφοι υπέρ, 57 κατά και 23 αποχές) σχεδόν ως έχει. Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρέχονται στα σχολεία θα πρέπει να είναι μη επεξεργασμένα. δεν πρέπει να έχει προσθήκη ζάχαρης, πρόσθετου λίπους, πρόσθετου αλατιού ή πρόσθετων γλυκαντικών. και θα πρέπει να είναι βιολογικά και τοπικής παραγωγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 10% της χρηματοδότησης που διατίθεται στο πρόγραμμα κάθε χρόνο θα προορίζεται για εκπαιδευτικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Carmen Avram υπερασπίστηκε την αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για το σύστημα. «Ο πληθωρισμός κατέστησε το προτεινόμενο ποσό της Επιτροπής των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 χρόνια πολύ απλά μη ρεαλιστικό», υποστήριξε. Συμβουλεύει επίσης να καταργηθεί το κριτήριο της «χαμηλότερης τιμής» κατά την ανάθεση συμβάσεων. «Αυτή είναι μια πολύ επιβλαβής αρχή γιατί τα παιδιά χρειάζονται φρέσκα, ποιοτικά τρόφιμα και οι ντόπιοι παραγωγοί χρειάζονται ένα κίνητρο για να συμμετάσχουν», σημείωσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για αυτό το σύστημα στα τέλη του 2023 και θα «επανεξετάσει το τρέχον σύστημα για να αυξήσει τον αντίκτυπό του στα αειφόρα τρόφιμα και να ενισχύσει το εκπαιδευτικό μήνυμα για την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και μείωση της σπατάλης τροφίμων».


  • Οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο ζήτησαν στις 10 Μαΐου, πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία, που διαταράσσουν την αγορά στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Η σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δήλωσε ότι τα προληπτικά και προσωρινά μέτρα που συμφωνήθηκαν με τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ πρώτης γραμμής στις 2 Μαΐου ήταν «μεγάλης εμβέλειας» και η σουηδική Προεδρία «συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση». Ο Janusz Wojciechowski, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, υπενθύμισε ότι το 2022, οι ουκρανικές εισαγωγές αυξήθηκαν σε 12 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού και πάνω από 2,8 εκατομμύρια τόνους σιταριού και η αύξηση επηρέασε την αγορά σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ πρώτης γραμμής, δηλαδή την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Υπενθύμισε τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση (100 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα 56 εκατομμύρια που έχουν ήδη χορηγηθεί) και τα προσωρινά προληπτικά μέτρα «σύμφωνα με τη ρήτρα διασφάλισης που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα» (απαγόρευση αγοράς σίτου, καλαμποκιού, ελαιοκράμβης και ηλίανθου από την Ουκρανία στις 5 χώρες). Ο Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία) είπε ότι θα ήθελε η Επιτροπή να είχε βρει «μακροπρόθεσμες λύσεις» στο πρόβλημα, για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ζήτησε τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την παρακολούθηση της ροής των ουκρανικών αγροτικών προϊόντων, μια ιδέα που υποστηρίζεται επίσης από την ομάδα Renew Europe. Ο Herbert Dorfmann (ΕΛΚ, Ιταλία) επέκρινε την Επιτροπή για τη «νομιμοποίηση» των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν από την Πολωνία και άλλες χώρες. Ο Μάρεκ Μπέλκα (S&D, Πολωνία) ζήτησε μια ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα και ο Dacian Cioloș (Renew Europe, Ρουμανία) πρότεινε «ταχεία δράση» για να διασφαλιστεί ότι τα δημητριακά φτάνουν στον προορισμό τους σε τρίτες χώρες. Η Markéta Gregorová (Πράσινοι/EFA, Τσεχία) κατήγγειλε τις μονομερείς ενέργειες ορισμένων χωρών της ΕΕ «βασισμένες σε απλά πολιτικά κέρδη, υπονομεύοντας έτσι την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». Είπε ότι θα ήθελε δομικές και όχι προσωρινές λύσεις. Για την Kateřina Konečná (The Left, Τσεχία), «εδώ και ένα χρόνο παρατηρούμε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγγυηθεί ένα τόσο απλό ζήτημα όπως ο έλεγχος των εισαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία, τα οποία προορίζονταν να διέλθουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και που φυσικά κατέληξαν στην αγορά μας».


  • Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι οι αγρότες καλούνται συνεχώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής (ξηρασίες, πλημμύρες, υποβάθμιση του εδάφους κ.λπ.), αλλά διχάστηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης στις 10 Μαΐου στο Στρασβούργο σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης των προκλήσεων της «πράσινης μετάβασης». Η επιθυμία της Ομάδας του ΕΛΚ να καταργήσει το κείμενο για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων και τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης επικρίθηκε έντονα από ευρωβουλευτές από τις ομάδες S&D, την Αριστερά και τους Πράσινους/EFA, ενώ η ομάδα Renew Europe πιστεύει ότι τα γεωργικά και περιβαλλοντικά ζητήματα δεν πρέπει συγκρούονται μεταξύ τους. «Η πολιτική καθοδήγηση που παρέχεται από το Συμβούλιο της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ευαίσθητες και ιδιαίτερες συνθήκες του αγροτικού τομέα λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις προσεχείς συζητήσεις», σημείωσε η σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η σουηδική Προεδρία θα διοργανώσει διάσκεψη στη Σουηδία με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών, «διασφαλίζοντας παράλληλα αυξημένη παραγωγή και ανθεκτική γεωργία». Η Mairead McGuinness, Ευρωπαία Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, δήλωσε ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί χωρίς αγρότες. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, «χρειαζόμαστε ένα ανθεκτικό σύστημα αγροδιατροφής» και επομένως μια πράσινη μετάβαση. «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας θα μας επιτρέψει να εγγυηθούμε την επισιτιστική ασφάλεια όχι μόνο για αύριο, αλλά και μακροπρόθεσμα», επέμεινε ο Επίτροπος. Αναγνώρισε τις δυσκολίες που εμπεριέχονται σε ορισμένες από τις προτάσεις της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και πρότεινε να εξεταστούν όλες οι προτάσεις και να δούμε πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. «Θέλουμε να ξεκινήσουμε εις βάθος συζητήσεις μαζί σας για να αναπτύξουμε τα καλύτερα δυνατά νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την παραγωγικότητα της γεωργίας της ΕΕ, τώρα και στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Χωρίς την υιοθέτηση νομοθεσίας (αποκατάσταση της φύσης και βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων), «τα προς το ζην των αγροτών και η επισιτιστική ασφάλεια θα τεθούν σε κίνδυνο», τόνισε η Mairead McGuinness. Σύμφωνα με τον Iratxe García Pérez (S&D, Ισπανία), «η επιστήμη αφήνει όλο και λιγότερο χώρο στην άρνηση για την κλιματική αλλαγή από τη δεξιά και την ακροδεξιά». Αναρωτήθηκε ποιο θα είναι το μέλλον της γεωργίας εάν οι αρνητικές πολιτικές μετατρέψουν τα οικοσυστήματα σε έρημους. Θεώρησε ως επικίνδυνη να επιδιώξει την απόρριψη δύο σημαντικών στόχων της Επιτροπής (τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την ανασυγκρότηση του 20% των κατεστραμμένων οικοτόπων στην ΕΕ έως το 2030). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της γης και της γεωργικής δραστηριότητας δεν μπορεί να είναι όμηρος των εκλογικών υπολογισμών. Ο Martin Häusling (Πράσινοι/EFA, Γερμανία) επέκρινε τα «σχήματα» του ΕΛΚ και το επέπληξε επειδή δεν μίλησε για απώλεια βιοποικιλότητας ή σπατάλη τροφίμων. «Στηρίζουμε την Επιτροπή, χρειαζόμαστε μια αγροτική επανάσταση τώρα», είπε ο Häusling. Ο Πασκάλ Κανφίν (Renew Europe, Γαλλία) επέκρινε την «επίθεση» της συντηρητικής πλευράς κατά της «Πράσινης Συμφωνίας». Ο Herbert Dorfmann (ΕΛΚ, Ιταλία) είπε ότι η ομάδα του δεν μπορούσε να υποστηρίξει τις προτάσεις για τη μείωση των φυτοφαρμάκων και την αποκατάσταση της φύσης λόγω της προσέγγισης που υιοθέτησε η Επιτροπή. Η στρατηγική «Farm to Fork» θα οδηγήσει σε μείωση της γεωργικής παραγωγής κατά 15% εάν εφαρμοστεί, δήλωσε ο Γάλλος Gilles Lebreton εκ μέρους της ομάδας ID. Τέλος, ο Ιταλός Nicola Procaccini, από την ομάδα ECR, τόνισε την ανάγκη να μην τεθεί σε κίνδυνο η ισχύς των αγροτών «στο όνομα ψευδών περιβαλλοντικών ιδεολογιών».


  • Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέκρινε τον Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς στις 22 Μαΐου ότι κωφεύει στις εκκλήσεις των αγροτών της ΕΕ για την αναγκαιότητα λήψης ρεαλιστικών μέτρων σε σχέση με την περιβαλλοντική μετάβαση. Ο Φρανς Τίμερμανς, διαφώνησε με τους ευρωβουλευτές που τάσσονται υπέρ των νέων γονιδιωματικών τεχνικών (NGTs) ως λύση για τη χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων και διαβεβαίωσε ότι ο νόμος «περί φύσης» δεν θα επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στους αγρότες, ενώ και οι προτάσεις της Επιτροπής δεν αφορούν τη μείωση της γης από την παραγωγή, αλλά τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Σύμφωνα, με τον Daniel Buda (ΕΛΚ, Ρουμανία) το ΕΛΚ εμμένει στη θέση του να αποσυρθούν οι προτάσεις για τα φυτοφάρμακα και την αποκατάσταση της φύσης, ενώ η Clara Aguilera (S&D, Ισπανία) αναφέρθηκε στις αυστηρές προθεσμίες για την έγκριση της περίπλοκης νομοθεσίας πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Ulrike Müller (Renew Europe, Γερμανική) μίλησε για την οργή των αγροτών και την ανάγκη για επαρκή νομοθεσία, ενώ ο Martin Häusling (Πράσινοι/EFA, Γερμανία) υπερασπίστηκε τη θέση του κ. Timmermans για τα φυτοφάρμακα και τη βιοποικιλότητα, αλλά για τα NGT ζήτησε «σήμανση» για τους νέους ΓΤΟ. Τέλος, ο Λουκ Μινγκ Φλάναγκαν (Αριστερά, Ιρλανδία) ζήτησε να κινητοποιηθούν νέα κονδύλια της ΕΕ για τους αγρότες, προκειμένου να μην υποστούν αυτοί όλο το κόστος της οικολογικής μετάβασης. Κλείνοντας, ο Φρανς Τίμερμανς επισήμανε ότι σε κάθε περίπτωση «δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε την κλιματική κρίση, που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας».


  • Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, στις 23 Μαΐου, τροπολογία για την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νόμο «για την αποκατάσταση της φύσης». Η προτεινόμενη απόρριψη (29 ψήφοι υπέρ, 16 κατά και μία αποχή) αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό μήνυμα προς τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον αγροτικό κόσμο και κοινοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες από την ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αυτή η απόρριψη είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς αυτή η πρόταση θεωρήθηκε ως πρόκληση στην Επιτροπή Γεωργίας. Λέμε «όχι» στην αποανάπτυξη και την ασυνέπεια. Πάντα υποστηρίζαμε μια ισχυρή περιβαλλοντική φιλοδοξία, αλλά με αυτήν την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί την κοινή λογική και την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων», δήλωσε η Anne Sander (ΕΛΚ, Γαλλία), εισηγήτρια της επιτροπής για αυτό το κείμενο.


  • Η συζήτηση στις 24 Μαΐου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων έδειξε την προθυμία όλων των πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚ, να συμβιβαστούν σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Η Sarah Wiener (Πράσινοι/EFA, Αυστρία), εισηγήτρια για τον φάκελο, είπε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «προσπαθούν να βρουν λύσεις από κοινού και ελπίζει ότι το ΕΛΚ θα δείξει προθυμία για συμβιβασμό», ενώ επέκρινε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής. Ο Alexander Bernhuber (ΕΛΚ, Αυστρία) σημείωσε ότι έχουν κατατεθεί σχεδόν 3.000 τροπολογίες σε αυτό το στάδιο και ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στην πρόταση, ιδίως όσον αφορά τους στόχους για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Είπε ότι ελπίζει ότι τα πρόσθετα δεδομένα που θα παρασχεθούν σύντομα από την Επιτροπή θα αποσαφηνίσουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων μείωσης στα διάφορα κράτη μέλη. Η Maria Arena (S&D, Βέλγιο) τόνισε την ανάγκη να μειωθεί δραστικά η χρήση φυτοφαρμάκων και, επομένως, να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής. Ανέφερε επίσης την ανάγκη για ευελιξία στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων και για την ανάγκη στήριξης των αγροτών. Η κ. Arena θεώρησε επίσης την απόρριψη του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «δραματική» και κατήγγειλε αυτήν την προσέγγιση απόρριψης. Ο Jan Huitema (Renew Europe, Ολλανδία) ζήτησε η νομοθεσία να επικεντρώνεται σε εναλλακτικές λύσεις, όχι μόνο στη μείωση των φυτοφαρμάκων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος σχεδιάζει να εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης της Sarah Wiener τον Σεπτέμβριο, εν όψει της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο.

Comments


bottom of page