top of page

Νέα από τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Ιούνιος 2023


  • Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς του την 1η Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την ψηφοφορία της Επιτροπής Γεωργίας τον περασμένο Απρίλιο, σχετικά με την αναθεώρηση των συστημάτων γεωγραφικών ενδείξεων και υπέρ της ενίσχυσης της πνευματικής προστασίας των οίνων, των οινοπνευματωδών ποτών και των γεωργικών προϊόντων. Η έκθεση του Paolo De Castro (S&D, Ιταλία) εγκρίθηκε με 603 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 8 αποχές. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της προστασίας των ιδιαιτεροτήτων του αμπελοοινικού τομέα ως μέρος της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας και απέρριψαν οποιαδήποτε ανάθεση διαχείρισης αυτών των ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας στο Γραφείο Προστασίας Εμπορικών Σημάτων της ΕΕ (EUIPO). Τάχθηκαν επίσης υπέρ της επέκτασης της προστασίας που παρέχεται στις γεωγραφικές ενδείξεις όσον αφορά τη χρήση τους ως προς τα συστατικά και στο Διαδίκτυο.


  • Στις 6 Ιουνίου, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με μια πρόταση αναθεώρησης των κανόνων επισήμανσης για τις βιολογικές τροφές για ζώα συντροφιάς. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι τροφές για κατοικίδια (σκύλοι και γάτες) θα μπορούν να φέρουν το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ εάν το 95% των γεωργικών συστατικών τους είναι βιολογικά, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο κανονισμός διευκολύνει επίσης τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιολογικά συστατικά στις τροφές για κατοικίδια που αγοράζουν. Αυτά περιλαμβάνουν γεωργικά συστατικά σε τροφές για ζώα συντροφιάς, που περιέχουν κυρίως προϊόντα από το κυνήγι και το ψάρεμα. Ο νέος κανονισμός πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


  • Σε επιστολή που απέστειλαν στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στις 12 Ιουνίου, περισσότερες από 100 ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ζήτησαν τη συνέχιση των μέτρων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον τερματισμό των παρεκκλίσεων που χορηγούνται προς τα κράτη μέλη, για ορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι οι περαιτέρω αναστολές των περιβαλλοντικών μέτρων της ΚΑΠ (αποκατάσταση καλλιέργειας, αμειψισπορά, εξάλειψη της χρήσης φυτοφαρμάκων), με το πρόσχημα του πολέμου στην Ουκρανία, «έρχονται σε αντίθεση με την ευρεία επιστημονική συναίνεση για τα ζωτικής σημασίας θέματα της ανάσχεσης της κατάρρευσης των οικοσυστημάτων για την παραγωγή τροφίμων και τους αγρότες του αύριο». Οι οργανώσεις πιστεύουν ότι, για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη, απαιτείται μια ΚΑΠ συνεπής με τους στόχους των στρατηγικών «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη «βιοποικιλότητα», που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σημειώνεται, ότι η απόφαση για αναστολή ορισμένων περιβαλλοντικών απαιτήσεων της ΚΑΠ ελήφθη το 2022 και το 2023 για λόγους ασφάλειας των τροφίμων.


  • Στις 14 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση του σωρευτικού αντίκτυπου των νομοθετικών προτάσεων στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» στον γεωργικό τομέα της Ένωσης, «η οποία καλύπτει όλες τις διαστάσεις της αειφορίας προκειμένου να εγγυάται την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα των αγροκτημάτων και της γεωργικής παραγωγής στην Ένωση». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε (447 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 31 αποχές) την έκθεση της Marlene Mortler (ΕΛΚ, Γερμανία) για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία επιχειρεί να συμβιβάσει τα αποκλίνοντα συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» για τη γεωργία. Με την έγκριση τροπολογίας που κατατέθηκε από πολλούς βουλευτές από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), να επιταχύνει τη διαδικασία εξισορρόπησης της βοήθειας της ΚΑΠ, προκειμένου να δοθούν στους αγρότες των κρατών μελών, όπου αυτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, τα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις. Υιοθετώντας μια άλλη τροπολογία από ευρωβουλευτές κυρίως από τις ομάδες των Πρασίνων/EFA και S&D, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι απαιτείται άμεση δράση της ΕΕ για την «προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας από απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας».


  • Στο Συμβούλιο Γεωργίας την Τρίτη 27 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, η αντιπροσωπεία της Λετονίας, με την υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει έως το 2024 τις παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν το 2022 και το 2023 για τα οικολογικά μέτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, επιτρέποντας έτσι την παραγωγή περισσότερων γεωργικών προϊόντων, ως απάντηση στις ανησυχίες σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια. Το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε από τη Σλοβενία, τη Δανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Σλοβακία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, οι οποίες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, «ευελιξία» όσον αφορά τους οικολογικούς όρους. Αντίθετα, η Γαλλία και η Γερμανία ήταν επιφυλακτικές, θεωρώντας ότι οι κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να αλλάζουν μετά από κάθε κλιματικό γεγονός. Ο Janusz Wojciechowski, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, είπε ότι οι παρεκκλίσεις που ζήτησαν πολλές χώρες «μπορεί να επιφέρουν άμεση οικονομική ανακούφιση, αλλά ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και το κλίμα θα καθυστερήσει τη μετάβαση σε μια πιο ανθεκτική μορφή γεωργίας». Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να εξετάσουν αιτήματα για «στοχευμένες και περιορισμένες» τροποποιήσεις στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, «όπου είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό συγκεκριμένου προβλήματος», κατέληξε ο κ. Wojciechowski.


  • Σύμφωνα με τις συμβιβαστικές τροπολογίες που διαπραγματεύθηκαν οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πρόκειται να συντάξει γνωμοδότηση που θα υποβάλει η Clara Aguilera (S&D, Ισπανία) στην αρμόδια επιτροπή (Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ), σχεδιάζει να αναβάλει έως το 2035 (σε αντίθεση με το 2030 στην αρχική πρόταση) την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50%. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ θα κληθούν να καταβάλουν διαφορετικά επίπεδα προσπάθειας (35, 50 ή 65%) ανάλογα με το σημείο εκκίνησης. Τέλος, οι ευρωβουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης της προτεινόμενης απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές (πάρκα, περιοχές Natura 2000). Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδιάζει να ψηφίσει τον Σεπτέμβριο την έκθεση της Sarah Wiener (Πράσινοι/EFA, Αυστρία) σχετικά με τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων. Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ευαίσθητο θέμα θα συνεχιστούν υπό την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιουλίου. Στις 5 Ιουλίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόσθετη μελέτη αντικτύπου της σχετικά με τις επιπτώσεις της πρότασης φυτοφαρμάκων στην ασφάλεια των τροφίμων και την πρότασή της για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές.

Comentarios


bottom of page