top of page

Νέα από τον αγροδιαατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Νοέμβριος 2022


 • Δήλωση Π. Κόκκαλη στο Euractiv Greece για την έγκριση στις 21 Νοεμβρίου του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027


 • Η έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 ήρθε μόλις 1,5 μήνα πριν την έναρξη εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, με την οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι αγρότες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση κατά τον σχεδιασμό του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, ούτε και ενημέρωση κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, παρόλο που το σχέδιο της Ελλάδας έλαβε σχεδόν 300 παρατηρήσεις από την Ε.Ε. το Μάρτιο του 2022, εκ των οποίων πολλές είχαν κομβικό χαρακτήρα και αφορούσαν σοβαρά ζητήματα μη επαρκούς τεκμηρίωσης και αναποτελεσματικότητάς του.


 • Με το νέο χρόνο τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας η νέα ΚΑΠ 2023-2027, που στοχεύει στην ποιοτική και υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή, φιλικότερης προς το περιβάλλον και με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, τόσο με την υλοποίηση αυτής, όσο και σε συνδυασμό με τους στόχους της «Στρατηγικής από το Χωράφι στο Πιάτο» και της «Βιοποικιλότητας», στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας» για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.


 • Μέλλει να αποδειχθεί στην πράξη εάν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 θα υπηρετήσει τον στόχο της επιτυχούς μετάβασης της ελληνικής γεωργίας από το μοντέλο μαζικής παραγωγής ομοειδών προϊόντων, που χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές, έλλειψη προστιθέμενης αξίας και ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, προς ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα, ένα μοντέλο διαφοροποιημένης παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας, διατροφικής αξίας, γεωγραφικών ενδείξεων, βιολογικής γεωργίας, ασφάλειας και πιστοποίησης, το οποίο ταυτόχρονα θα εγγυάται αξιοπρεπές εισόδημα και βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς και ασφαλή, θρεπτικά, υγιεινά και περιβαλλοντικά φιλικά τρόφιμα για τους καταναλωτές.


 • Και όλα αυτά σε μία χρονική συγκυρία, που χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, η νέα ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί την τελευταία ιστορική ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, τόσο με πολιτικούς όσο και με χρηματοδοτικούς όρους, δοθέντων μάλιστα των χρόνιων, διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.


 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, τα στρατηγικά σχέδια της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Λιθουανίας για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027, ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων, 13,4 δισεκατομμυρίων και 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Από το συνολικό ποσό των 47,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτά τα τρία σχέδια, περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισεκατομμύρια για νέους αγρότες.α) «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα», που εισηγήθηκε ο Martin Hlaváček (RENEW). Οι ευρωβουλευτές του ΤHE LEFT καταψήφισαν την Έκθεση.


β) «Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ - Προς ισχυρότερη, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040», που εισηγήθηκε η Isabel Carvalhais (S&D). Οι ευρωβουλευτές της ΤHE LEFT υπερψήφισαν την Έκθεση.


γ) «Ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού στο εμπόριο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των τρεχουσών ελλείψεων», που εισηγήθηκε ο Claude Gruffat (VERTS/ALE). Οι ευρωβουλευτές της ΤHE LEFT υπερψήφισαν την Έκθεση.


δ) «Αναβάθμιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027: Ένας ανθεκτικός προϋπολογισμός της ΕΕ για τις νέες προκλήσεις», που εισηγήθηκε ο Juozas Olekas (S&D). Οι ευρωβουλευτές της ΤHE LEFT υπερψήφισαν την Έκθεση.


ε) «Κοινές δυνατότητες αύξησης της αξιοπιστίας των ελέγχων και των ελέγχων από τις εθνικές αρχές διαχείρισης», που εισηγήθηκε ο Luke Ming Flanagan (ΤHE LEFT). Οι ευρωβουλευτές της ΤHE LEFT υπερψήφισαν την Έκθεση.


 • Τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν στον κρίσιμο ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, με την ευκαιρία του εορτασμού της 60ής επετείου αυτής της πολιτικής, που αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, λόγω του Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.


 • Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τόνισε τα πολλαπλά οφέλη μιας πράσινης στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και ελαίων. Ο κ. Ribbe, εισηγητής της γνωμοδότησης ανέφερε ότι η επέκταση των ελαιούχων καλλιεργειών στην ΕΕ θα έχει θετικές συνέπειες, όπως αυτάρκεια σε καύσιμα για τρακτέρ, αυξημένη αμειψισπορά και τρόφιμα από ελαιούχους σπόρους, που είναι μια εξαιρετική τροφή πρωτεΐνης και ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.


 • Περισσότερα από 4,6 δις. ευρώ έκτακτων μέτρων υπέρ του αγροτικού τομέα χρηματοδοτήθηκαν το 2022 από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Farm Europe. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση δόθηκε από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Βουλγαρία, ακολούθησε μια δεύτερη ομάδα χωρών (Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Εσθονία, Σλοβενία και Ουγγαρία), ενώ η Τσεχία, η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Δανία παρείχαν μικρότερη υποστήριξη στους φορείς του αγροτικού τομέα.


 • Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους, στις 9 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια στις Βρυξέλλες, για την ανεπάρκεια της ανακοίνωσης για τα λιπάσματα και πολλοί ζήτησαν την άρση των δασμών αντί-ντάμπινγκ στα λιπάσματα που παράγονται σε τρίτες χώρες. Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Wojciechowski υποσχέθηκε ότι οι όποιες παρεκκλίσεις θα αντιμετωπιστούν το 2023 με ένα σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών και δικαιολόγησε τη συνέχιση των δασμών για το αντί-ντάμπινγκ ως μέσο προστασίας της παραγωγής λιπασμάτων στην Ευρώπη.


 • Η συζήτηση σε επίπεδο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών στην ΕΕ (Coreper) την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αντιπροσωπειών (19 κράτη μέλη) επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετη μελέτη επιπτώσεων στην πρόταση σχετικά με την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων.


 • Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου υποστήριξαν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα λιπάσματα, με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της μετάβασης σε μια πράσινη βιομηχανία λιπασμάτων και στην προώθηση χρήσης βιολογικών λιπασμάτων από τους γεωργούς.


 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει πρωτοβουλία για την ενεργειακή μετάβαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, δήλωσε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η Επίτροπος για τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevičius. Στόχος θα είναι η μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, μέσω καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


 • Στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για τους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν στους αγρότες για την εφαρμογή του κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης. Η πρόταση περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ΕΕ έως το 2030 και όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, Virginijus Sinkevičius, ενημέρωσε τους υπουργούς ότι στόχος είναι να διατεθεί το 7,5% του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) στη βιοποικιλότητα το 2024 και το 10% το 2026 και το 2027.


Comments


bottom of page