top of page

Η επόμενη μέρα χρειάζεται έναν έξυπνο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

Άρθρο στην εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα του υποψήφιου ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και εκπροσώπου της πολιτικής κίνησης ΚΟΣΜΟΣ, Πέτρου Κόκκαλη.Tην 1η Ιουνίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για την Κοινή Γεωργική Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 -μια δεκαετία μεγάλων προκλήσεων και αυξημένων απαιτήσεων. Σκοπός αυτών των προτάσεων ήταν να εναρμονίσουν, την ΚΑΠ, με τα τρέχοντα και τα μελλοντικά προβλήματα της Ευρώπης, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανανέωση των γενεών και η ανάπτυξη νέων αγροτικών περιοχών, ώστε να οδηγηθούμε άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα τα επόμενα χρόνια.


Είναι ξεκάθαρο πως η επόμενη μέρα χρειάζεται έναν έξυπνο, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανανεωμένο αγροδιατροφικό τομέα, που θα διασφαλίζει την παραγωγή οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας θρεπτικών τροφίμων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θα ενισχύει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό στις αγροτικές περιοχές. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται σωστός σχεδιασμός και επίτευξη μιας σειράς εννέα στόχων. Δίκαιο εισόδημα στους αγρότες, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δίνοντας, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, ανάληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,ορθή διαχείριση και διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας, ανανέωση των γενεών με απώτερο σκοπό την τόνωση αγροτικών περιοχών και τέλος προστασία της ποιότητας και επάρκειας των τροφίμων και της υγείας.


Η μελλοντική ΚΑΠ δίνει προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στηρίζει τους νέους αγρότες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προτείνεται υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο γι’ αυτούς και δικαιότερη κατανομή των πληρωμών. Συγκεκριμένα,προτείνεται να αυξηθεί το επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και να μην ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, με σκοπό να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων. Επιπλέον προτείνεται να διατεθεί τουλάχιστον το 2% των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ σε νέους αγρότες και αυτή η ενίσχυση να συμπληρώνεται από χρηματοδοτική στήριξη μέσω μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μόνο οι πραγματικοί αγρότες λαμβάνουν στήριξη.


Οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, παρέχοντας δημόσια αγαθά ζωτικής σημασίας. Με αυτό το γεγονός ως οδηγό, στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της ΚΑΠ. Μέσα από τα εθνικά στρατηγικά σχέδιά τους, οι χώρες πλέον θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν τους εννιά στόχους σε επίπεδο EE, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ΚΑΠ που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών και των κοινοτήτων τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την νέα πράσινη αρχιτεκτονική, οι χώρες της ΕΕ θα αναπτύξουν εθελοντικά οικολογικά προγράμματα (eco-schemes) για να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τους αγρότες τους ώστε εκείνοι να τηρούν γεωργικές πρακτικές ωφέλιμες για το κλίμα και το περιβάλλον.


Οι προκλήσεις σε παγκόσμιο, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι πολλές, αλλά θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ώστε να έχουμε έναν αγροδιατροφικό τομέα έξυπνο και ανθεκτικό στις οικονομικές και κλιματικές αλλαγές, που θα δημιουργεί υψηλότερα εισοδήματα, θα προσφέρει ασφαλή, προσιτά και θρεπτικά τρόφιμα και θα συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


Εμείς, ως κίνηση πολιτών Κόσμος, υιοθετούμε στο πολιτικό πρόγραμμά μας τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με βασικούς άξονες την ευημερία και την καλή ποιότητα ζωής για όλους, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ασφαλώς τα θεμελιωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επόμενη δεκαετία είναι μια περίοδος που απαιτούνται γενναίες αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων έως το 2030, αλλά και να προωθήσει με όλες τις δυνάμεις της τη στρατηγική «Clean Planet For All» για μια οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύξηση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) από 18% σε 32.1%. Μιλάμε για επενδύσεις ύψους 32 δις τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία και ειδικά στη δημιουργία χιλιάδων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Comments


bottom of page