top of page

Ίδρυση Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου - Επιτροπή Περιβάλλοντος

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο να αποτελέσει ένα μέσο κλιματικής δικαιοσύνης για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας.


Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος #ENVI και της επιτροπής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης #EMPL του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως σκιώδης εισηγητής, σχετικά με την Ίδρυση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου:

Το πακέτο #Fitfor2030 αποτελεί το κύριο εργαλείο μας για τη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης, βιώσιμης και αποδοτικής από πλευράς πόρων οικονομίας.Πρέπει όχι μόνο να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, αλλά και να φέρουμε στο προσκήνιο τα εκατομμύρια των ανθρώπων που μένουν πίσω σήμερα, εκτεθειμένοι στην ενεργειακή φτώχεια και στις άγριες μεταβολές των τιμών της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα.


Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι το συγκεκριμένο κομμάτι του νομοθετικού παζλ για να επιτευχθεί αυτό.


Αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει και είμαι βέβαιος ότι θα γνωρίζετε πως το εισοδηματικά κορυφαίο 10% του πληθυσμού είναι υπεύθυνο για το 48% των εκπομπών ενώ το κατώτερο 50%, για το 12% των εκπομπών.


Βλέπουμε το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ως μια ευπρόσδεκτη απόκλιση από την κλασσική αγοραία προσέγγιση, ως ένα μέσο κλιματικής δικαιοσύνης, ως μια πολιτική επιλογή και όχι μια τεχνοοικονομική λύση.


Παρόλο που πιστεύουμε ότι η επιβολή τιμολόγησης άνθρακα στα κτίρια και τις οδικές μεταφορές είναι απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών, πρέπει να αποφύγουμε να τραυματίσουμε την κοινωνική συνοχή και να μη θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοκρατική ανθεκτικότητα.


Επομένως, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο πρέπει να είναι αποτελεσματικό και επαρκές και ζητούμε το 100% των προβλεπόμενων εσόδων του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) 2 να πηγαίνουν στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ανεξάρτητα από τη μελλοντική αρχιτεκτονική του ETS της ΕΕ.


Χαιρετίζουμε επίσης την πρόθεση της έκθεσης να εγγυηθεί μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις τιμές άνθρακα του ETS.


Το ταμείο πρέπει να στοχεύει στη διαρθρωτική εξάλειψη της ενεργειακής ανισότητας επενδύοντας σε δημόσιες υποδομές που παρέχουν πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες και ενεργειακά αποδοτική στέγαση στις κοινότητες που δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, αντί να επιτρέψει την εξάντλησή της ως άλλη μια έμμεση επιδότηση ορυκτών καυσίμων, όπως προφανώς συμβαίνει τώρα με τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα επιπλέον έσοδα από το ETS της τάξεως των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω των τρεχουσών τιμών των ορυκτών καυσίμων για να επιδοτήσουν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για να πληρώσουν τους αστρονομικούς λογαριασμούς της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που οδήγησαν σε κέρδη ρεκόρ για τους παρόχους εκτός ΕΕ και δεν επενδύονται στην ευρωπαϊκή πράσινη οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά της άμεσης εισοδηματικής στήριξης, καθώς πιστεύουμε ότι εάν η κατανάλωση ενέργειας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα, είναι παράλογο η τιμή του να υπόκειται πλήρως σε κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές.


Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμπερίληψη των πανευρωπαϊκών εννοιών της ενεργειακής και της μεταφορικής φτώχειας. Είναι προφανώς απαραίτητες έννοιες, αλλά θα πρέπει να είναι πιο τολμηρές και να αντικατοπτρίζουν ότι καθώς ο πλανήτης μας θερμαίνεται, η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν προϋποθέσεις προσαρμογής (στην κλιματική αλλαγή) για την ανθεκτικότητα της δημόσιας υγείας.


Θα ήθελα επίσης να τονίσω την κρίσιμη σημασία των εθνικών κοινωνικών κλιματικών σχεδίων και την ανάγκη ενίσχυσης της διακυβέρνησής τους. Η εμπειρία από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει δείξει ότι η κατάρτιση πολλών εθνικών σχεδίων διεξάγεται με αδιαφανή τρόπο και οι δημόσιες διαβουλεύσεις εφαρμόζονται μόνο εν μέρει και συχνά επιφανειακά. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη λύση θα ήταν να ενισχυθούν οι διατάξεις για τη δημόσια διαβούλευση και να εξασφαλιστεί ουσιαστικός διάλογος σε τοπικό επίπεδο. Στο ίδιο πνεύμα, είναι πολύ θετική η συμπερίληψη των όρων του κράτους δικαίου.


Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Esther de Lange και τον David Casa καθώς και τις ομάδες τους για το έργο που κατέβαλαν στο σχέδιο της έκθεσης. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με όλες τις πολιτικές ομάδες για να διασφαλίσουμε ότι το ταμείο έχει πραγματική προστιθέμενη αξία και βοηθά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Comments


bottom of page