top of page

Σε τί κόσμο θα ζήσουμε;

Κάλεσμα του Πέτρου Κόκκαλη, γύρω από το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή.

"Τους τελευταίους μήνες δουλέψαμε διακομματικά, στα πλαίσια της επιτροπής Περιβάλλοντος, πάνω στην νέα στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,  δηλαδή του τι πρέπει να κάνουμε για να αντέξουμε στις αλλαγές που έχουμε επιφέρει στον πλανήτη μέσα από την κλιματική κρίση, που διαμορφώνει πλέον μία δική της κανονικότητα πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει και για την οποία είχαμε σχεδιάσει τις υποδομές μας.

Asset 35.png

Σε συνέχεια αυτής της δουλειάς θέλω να ζητήσω τη δική σας γνώμη και συμμετοχή σε όσα σχεδιάζουμε. Να συζητήσουμε παραπάνω αυτό που δεν μοιάζει πειστικό ή εφαρμόσιμο. Να δούμε παραμέτρους της καθημερινής ζωής που ίσως να παραγνωρίσαμε. Να εξετάσουμε μαζί τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε και πώς. Απαραίτητη προύποθεση γιά να πετύχει το βασικό μας αίτημα, κανείς να μη μείνει πίσω, είναι η συμμετοχή.

 

Το αποτέλεσμα αυτής της άτυπης μεταξύ μας διαβούλευσης, θα μας δώσει τη βάση για ένα μεταξύ μας διάλογο για να βελτιώσουμε το σημερινό σχέδιο ψηφίσματος.

Πριν ακόμα από την Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή του Παρισιού, μιλούσαμε για την ανάγκη να αναστρέψουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και παράλληλα να προσαρμοστούμε στις μεταβολές που έχουν ανεπίστρεπτα επέλθει. Ήδη σήμερα η μέση θερμοκρασία της Γής έχει ανέβει 1.1°C, αν πετύχουμε στον αγώνα μας θα σταθεροποιηθεί στον +1.5°C, αν όχι θα πάει στο αβίωτο +5°C.

Το πιο απλό παράδειγμα είναι τα όλο και πιο συχνά, όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης υδάτων να μην επαρκεί. Δεν είναι μόνο τα μπαζώματα, που πρέπει να ανοιχτούν - υπάρχει πρόβλημα με τα δίκτυα διαχείρισης που έχουμε, που δεν ανταποκρίνονται πια στις ποσότητες νερού που παρατηρούνται. Με απλά λόγια καμμία μας υποδομη δεν έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις παρούσες και μελλοντικές συνθήκες.  Το αποτέλεσμα είναι απώλεια ζωής, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, εν τέλει της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Από τη προηγούμενη στρατηγικη της ΕΕ για την Προσαρμογη στην Κλιματικη Αλλαγη   που ψηφίστηκε το 2013, μπορεί να έχουν περάσει μόνο επτά χρόνια, αλλά σε «χρόνια κλίματος» είναι σαν να έχουν περάσει 70. Οι πολιτικές προσαρμογής που σχεδιάστηκαν τότε έχουν ήδη ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. 

Έτσι, δεν καλυπτόμαστε πια από την έννοια της προσαρμογής, αλλά της ανθεκτικότητας, δηλαδή το πώς θα αντέξουν οι δομές μας υπό το βάρος των τεράστιων αλλαγών που έχουν ξεκινήσει και θα συνεχίσουν να συντελούνται. Για αυτό και μεγάλη κοινή ευρωπαίκη προσπάθεια αντιμετώπιση της κρίσης του κοβιντ ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με οδηγό την Ευρωπαίκη Πράσινη Συμφωνία. Βασικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας είναι η αρχή της μη-βλάβης, δηλαδή ο νέος προσανατολισμός των ευρωπαϊκών πόρων σε δράσεις και πρακτικές που δεν επιτείνουν το πρόβλημα, όπως επίσης η δέσμευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε βιώσιμες επενδύσεις μέσα από ένα διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο.  

Μιλάμε για:

Πριν ακόμα από την Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή του Παρισιού, μιλούσαμε για την ανάγκη να αναστρέψουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και παράλληλα να προσαρμοστούμε στις μεταβολές που έχουν ανεπίστρεπτα επέλθει. Ήδη σήμερα η μέση θερμοκρασία της Γής έχει ανέβει 1.1°C, αν πετύχουμε στον αγώνα μας θα σταθεροποιηθεί στον +1.5°C, αν όχι θα πάει στο αβίωτο +5°C.

Το πιο απλό παράδειγμα είναι τα όλο και πιο συχνά, όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης υδάτων να μην επαρκεί. Δεν είναι μόνο τα μπαζώματα, που πρέπει να ανοιχτούν - υπάρχει πρόβλημα με τα δίκτυα διαχείρισης που έχουμε, που δεν ανταποκρίνονται πια στις ποσότητες νερού που παρατηρούνται. Με απλά λόγια καμμία μας υποδομη δεν έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις παρούσες και μελλοντικές συνθήκες.  Το αποτέλεσμα είναι απώλεια ζωής, περιουσιών και αγροτικών καλλιεργειών, εν τέλει της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Από τη προηγούμενη στρατηγικη της ΕΕ για την Προσαρμογη στην Κλιματικη Αλλαγη   που ψηφίστηκε το 2013, μπορεί να έχουν περάσει μόνο επτά χρόνια, αλλά σε «χρόνια κλίματος» είναι σαν να έχουν περάσει 70. Οι πολιτικές προσαρμογής που σχεδιάστηκαν τότε έχουν ήδη ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. 

Έτσι, δεν καλυπτόμαστε πια από την έννοια της προσαρμογής, αλλά της ανθεκτικότητας, δηλαδή το πώς θα αντέξουν οι δομές μας υπό το βάρος των τεράστιων αλλαγών που έχουν ξεκινήσει και θα συνεχίσουν να συντελούνται. Για αυτό και μεγάλη κοινή ευρωπαίκη προσπάθεια αντιμετώπιση της κρίσης του κοβιντ ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με οδηγό την Ευρωπαίκη Πράσινη Συμφωνία. Βασικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας είναι η αρχή της μη-βλάβης, δηλαδή ο νέος προσανατολισμός των ευρωπαϊκών πόρων σε δράσεις και πρακτικές που δεν επιτείνουν το πρόβλημα, όπως επίσης η δέσμευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε βιώσιμες επενδύσεις μέσα από ένα διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο.  

Κοινωνική ανθεκτικότητα

Κοινωνική ανθεκτικότητα

που σημαίνει πως θα αντέξουν οι άνθρωποι και η κοινωνική συνοχή. Πως δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, πως ενισχύουμε τα συστήματα υποστήριξης των αδυνάτων και την πρόσβαση τους σε δομές υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας. Δυστυχώς, ο τρόπος ζωής μας θα γεννήσει κι άλλες πανδημίες, όπως θα φέρει και νέους καύσωνες. Το ΕΣΥ της κάθε χώρας πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Οι έκτακτες ανάγκες είναι η νέα κανονικότητα και κανείς δεν μπορεί πια να πει πως δεν το καταλαβαίνει. Ο covid19 ήταν η εισαγωγή.

Οικονομική

ανθεκτικότητα

που σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασίας που θα αντέξουν στις αλλαγές που θα φέρει το κλίμα, ενώ υπάρχουν τομείς που πρέπει άμεσα να μεγαλώσουν και να απορροφήσουν εργατικό δυναμικό όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση [energy efficiency], και η περιβαλλοντική θεραπεία [environmental restoration].

Οικολογική

ανθεκτικότητα

που σημαίνει προσήλωση σε υγιή οικοσυστήματα προκειμένου να αποφευχθούν νέες πανδημίες, κάτι που μεταφράζεται σε προστασία και αναδόμηση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.

Μπείτε, διαβάστε το ψήφισμα, δείτε πού έχουμε φτάσει και βοηθήστε μας να το πάμε παρακάτω. Περιμένω τα σχόλια σας στην παρακάτω φόρμα. Θα μας βοηθήσει πολύ στην επεξεργασία αν αναφέρετε τον αριθμό της παραγράφου που αφορά η κάθε παρέμβαση σας."

Πέτρος Κόκκαλης

Thanks for submitting!

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ

για την προσαρμογή στηνκλιματική αλλαγή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ότι μελλοντικά η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ·

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στο κλίμα έχουν ήδη επηρεάσει ποικιλοτρόπως οικοσυστήματα, τομείς της οικονομίας και την υγεία των ανθρώπων·

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε διάφορες περιοχές και τομείς της ΕΕ·

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των υδάτων, της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοποικιλότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, ενώ επηρεάζονται και από τα μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσεων γης και την πληθυσμιακή αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε άλλα μέρη του κόσμου ενδέχεται να επηρεάσουν την ΕΕ μέσω του εμπορίου, των διεθνών χρηματοοικονομικών ροών, της μετανάστευσης και της ασφάλειας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προβλεπόμενο κόστος των ζημιών από την αλλαγή του κλίματος αναμένεται να είναι υψηλό, ακόμη και με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της μπορούν να μειωθούν σημαντικά από μια φιλόδοξη παγκόσμια πολιτική μετριασμού, η οποία θα συνάδει με τον στόχο μετριασμού της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών δεν θα επιτύχουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πέραν των 3 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη για την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη ή τη μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων που προκύπτουν από αυτήν·

Γενικές παρατηρήσεις

1. επισημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλες οι χώρες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις και να αξιοποιούνται πλήρως οι ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σταθερή προσήλωσή του στον παγκόσμιο στόχο για την προσαρμογή, όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

2. ζητεί να δοθεί εκ νέου έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ως εκ τούτου, επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική και θεωρεί ότι αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η ηγετική θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την προσαρμογή· θεωρεί ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης με υψηλή προσαρμοστική ικανότητα που θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει ριζικές αλλαγές όσον αφορά την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την εξασφάλιση της ύδρευσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, τη στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας και τη διασφάλιση κλιματικής και κοινωνικής δικαιοσύνης·

3. επικροτεί την αξιολόγηση από την Επιτροπή της τρέχουσας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, του Νοεμβρίου 2018, και σημειώνει το συμπέρασμά της ότι οι ευρύτεροι στόχοι της στρατηγικής δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με όλες τις επιμέρους δράσεις της·

4. σημειώνει ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για την ενσωμάτωση της προσαρμογής στις υποδομές ενώ ζητεί την αποτελεσματική προστασία των δημόσιων υποδομών και άλλων επενδύσεων από την κλιματική αλλαγή·


5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η στρατηγική του 2013 δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής· ζητεί την ενίσχυση της διακυβέρνησης της νέας στρατηγικής, πιο συχνή διαδικασία επανεξέτασης και σαφείς στόχους και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της·

6. τονίζει επίσης ότι δεν έχει σημειωθεί η αναμενόμενη πρόοδος όσον αφορά τον αριθμό των τοπικών στρατηγικών προσαρμογής καθώς υπάρχουν διαφορές μελών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, παρά τις διαφορές αυτές, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της προσαρμογής· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αξία του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο ενίσχυσε τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά την προσαρμογή·

7. επισημαίνει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις περιφέρειες και τις πόλεις στη νέα στρατηγική, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης νομοθετικών πλαισίων που απαιτούν κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής και σε αυτά τα επίπεδα·

8. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της στενής σχέσης μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογή σε αυτήν, τη σημασία που έχει ο μετριασμός καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες για την προσαρμογή σε αυτήν ποικίλλουν ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως·

Λύσεις που βασίζονται στη φύση και οικολογικές υποδομές

9. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της επηρεάζουν τον άνθρωπο αλλά και την βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια και τα χερσαία οικοσυστήματα. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της IPBES (διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων), που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς, η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους βασικούς άμεσους παράγοντες που ευθύνονται για την απώλεια της βιοποικιλότητας·

10. τονίζει τη σημασία της χρήσης βιώσιμων λύσεων που βασίζονται στη φύση καθώς και της διατήρησης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, που μπορούν να συμβάλλουν ταυτόχρονα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην καταπολέμηση της ρύπανσης· ζητεί η νέα στρατηγική να περιλαμβάνει φιλόδοξα σχέδια για την ευρύτερη χρήση αυτών των λύσεων·

11. επισημαίνει τις δυνατότητες των δασών και των δέντρων στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην παροχή υπηρεσιών οικοσυστημάτων δεδομένου ότι, για παράδειγμα, τα δέντρα σε αστικές περιοχές, πέραν των άλλων οφελών που προσφέρουν όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μπορεί να εξισορροπούν τις ακραίες θερμοκρασίες· ζητεί να αυξηθεί η δενδροφύτευση στις πόλεις και να υπάρξει συγκροτημένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να προστατευθούν τα δάση της Ευρώπης από τις καταστροφές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα·

12. αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι ωκεανοί στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τονίζει την ανάγκη προώθησης της υγείας και της ανθεκτικότητας των θαλασσών και των ωκεανών·

13. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αστικών στρατηγικών, για τη χρήση στεγών και άλλων υποδομών, όπως οι αστικοί κήποι, οι πράσινες στέγες, οι ψυχρές πλάκες πεζοδρομίων ή άλλα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην ψύξη, τη συγκράτηση νερού και την παραγωγή τροφίμων, μειώνοντας παράλληλα την ατμοσφαιρική ρύπανση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών· πιστεύει ότι οι υποδομές, όπως οι δρόμοι, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα συστήματα παραγωγής μεταξύ των κρατών ενέργειας και άλλες πρέπει να γίνουν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή·

14. ζητεί καλύτερη διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βιώσιμων μέτρων αποστράγγισης και φυσικής συγκράτησης των υδάτων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των ξηρασιών·

Μέτρα προσαρμογής και συνοχή

15. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική για τη γεωργία, τη ναυτιλία και την αλιεία·

16. ζητεί η νέα στρατηγική να συνάδει με την παγκόσμια δράση και με συμφωνίες όπως η Συμφωνία του Παρισιού, οι ΣΒΑ και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει δράσεις στη νέα στρατηγική που προωθούν και διευκολύνουν την προσαρμογή εκτός της ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του εδάφους και να αναπτύξει μια μεθοδολογία και δείκτες για την αξιολόγηση της έκτασης των φαινομένων αυτών· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του εδάφους·

Χρηματοδότηση

18. ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει τη θέση του ότι η ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ 2021-2027) θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών άμεσα και στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει τόσο στον μετριασμό όσο και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ζητεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή να θεωρείται βασικό κριτήριο σε κάθε περίπτωση σχετικής χρηματοδότησης από την ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ ως κλιματική τράπεζα θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτεί μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

19. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ενωσιακή μεθοδολογία παρακολούθησης της χρηματοδότησης για το κλίμα δεν κάνει διάκριση μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν·

20. αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή έχει ένα κόστος· επιμένει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να γίνουν οι επενδύσεις αυτές καθώς, πέραν της διάσωσης ζωών και της προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόληψη μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτική από πλευράς κόστους· επισημαίνει την αρχή της πρόληψης και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προσεγγίσεις για να διασφαλίσει ότι το κόστος που προκύπτει από τη μη λήψη μέτρων προσαρμογής δεν θα μετακυλιστεί στο ευρύ κοινό·

Ευαισθητοποίηση, γνώση και έρευνα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

21. υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων στην υγεία, και με τα οφέλη της προσαρμογής,
μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων αλλά και μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλες τις ηλικίες·

22. ζητεί να γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά όσον αφορά τις γνώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων όπως η Climate-ADAPT και η ΚΓΚ του EIT Climate·

23. τονίζει τη σημασία στήριξης της έρευνας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, τις πράσινες τεχνολογίες και άλλες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων·

Έγκαιρη προειδοποίηση και άμεση αντίδραση

24. ζητεί η νέα στρατηγική να επικεντρωθεί στην πρόληψη κρίσεων και στον σχεδιασμό της ετοιμότητας, στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των καταστροφών·

25. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση κλιματικών καταστροφών, όπως είναι οι καύσωνες, οι πλημμύρες και η ξηρασία·


26. ζητεί από τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να προετοιμάσουν κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

bottom of page